Groningen zoekt 500 kamers voor internationale studenten

Er komen weer kroonluchters in de Martinikerk. Foto: Peter Wassing

Groningen heeft een groot tekort aan kamers voor internationale studenten. ,,We moeten alle zeilen bijzetten’’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

Net als vorig studiejaar lijkt de toestroom van studenten uit het buitenland ook nu de verwachtingen te overstijgen. Van der Schaaf: ,,De kans is reëel dat niet iedereen meteen een plek heeft.’’ Ook in de komende jaren zijn er waarschijnlijk tekorten.

Voor de instroom van september zijn ongeveer vijfhonderd extra kamers nodig. Groningen onderzoekt mogelijkheden voor onderkomens voor studenten buiten de stad en het plaatsen van tijdelijke eenheden in de stad. Wie in september nog geen dak boven het hoofd heeft, zal net als in 2017 terecht kunnen op een opvanglocatie (’ sleep-in’ ).

Honderden reacties op één kameradvertentie

Begin vorig studiejaar werden de gemeente en de onderwijsinstellingen overvallen door een tekort van driehonderd kamers. In allerijl moest opvang worden geregeld. Alle signalen wijzen erop dat het dit jaar weer een probleem zal zijn. Volgens de Univeristeitskrant reageren op één advertentie soms honderden wanhopige internationals.

Gemeente, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en woningbouwcorporaties hebben een stuurgroep jongerenhuisvesting opgericht om te zorgen dat niemand op straat komt te staan. Uit de prognose van die stuurgroep blijken voor 2018 én 2019 grote tekorten aan kamers te zijn. In de stad wordt weliswaar veel nieuw gebouwd voor jongeren maar de vraag groeit sneller dan het aanbod stijgt.

Dit jaar zijn twee nieuwbouwlocaties opgeleverd speciaal voor internationale studenten: aan de Oosterhamrikkade 180 studio’s en aan de Van Swietenlaan 125 goedkopere short-stay kamers. Maar dit voorjaar is ook gestart met de sloop van de zusterflat aan de Van Houtenlaan, waar 176 buitenlandse studenten woonden.

Na 2020 nog eens 1500 extra kamers nodig

In de periode 2018 – 2020 worden in totaal 1925 nieuwe eenheden specifiek voor internationale studenten opgeleverd (zie kader). Na 2020 zijn er naar verwachting nog eens 1500 extra kamers voor studenten nodig.

Die toegenomen vraag komt vrijwel geheel van studenten uit het buitenland. Het aantal Nederlandse studenten blijft de komende jaren ongeveer gelijk. Vooral aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stijgt het aantal internationale studenten sterk. De komende jaren wil de RUG die groei doorzetten. De ambitie is om in 2025 tienduizend internationale studenten in Groningen te hebben. Nu is dat iets meer dan de helft.

,,Op zich zijn wij blij dat zoveel studenten Groningen weten te vinden’’, zegt wethouder Van der Schaaf. ,,Probleem is wel dat de afgelopen weken blijkt dat de toestroom nog hoger blijkt te zijn dan verwacht.’’ Van der Schaaf komt binnenkort met een uitgebreide notitie over maatregelen die worden genomen.

Nieuws

menu