Groninger Bodem Beweging: ‘Tijd voor enquête over gaswinning’

Henk Kamp. FOTO DVHN

Er moet een parlementaire enquête komen naar de besluitvorming rond de gaswinning. Dat zegt de Groninger Bodem Beweging.

Die reageert daarmee op de publicatie van het boek Gaskolonie. Daarin wordt onder meer uit de doeken gedaan dat er in 2005 een geheime afspraak is gemaakt tussen een topambtenaar van Economische Zaken (EZ) en Shell en ExxonMobil (de moederbedrijven van de NAM) over de gasproductie in Groningen.

Niet op de hoogte

De Tweede Kamer en het Staatstoezicht op de Mijnen waren daarvan niet op de hoogte. De schrijvers hebben de informatie achterhaald met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Uit e-mails en documenten blijkt ook dat de multinationals voortdurend probeerden de gasproductie omhoog te krijgen.

Bijna de voltallige De Tweede Kamer heeft inmiddels opheldering gevraagd over de afspraken. ,,De onderste steen moet boven komen, dit is heel slecht voor het vertrouwen van de Groningers’’, zegt Mulder (CDA). Haar collega Bosman (VVD) wil weten welke afspraken zijn gemaakt, terwijl Van Veldhoven (D66) ook uitleg wil van het ministerie van Financiën. Volgens Van Tongeren (GroenLinks) is het vertrouwen van de Groningers in de overheid ‘steeds moeilijker te herstellen’.

Vraagtekens

Minister Kamp liet vrijdag weten niet belemmerd te zijn geweest door eventuele afspraken. Hij spreekt in het boek overigens tegen dat Shell en Exxon veel invloed hebben op de besluiten over de gaswinning. ,,Er is geen invloed geweest van de oliemaatschappijen op de besluitvorming inzake Groningen, op geen enkel moment, zolang ik hier zit.’’

Volgens secretaris Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging zijn er al jaren veel vraagtekens over de besluitvorming rond de gasproductie. De rol van zowel EZ als Shell en Exxon is onduidelijk. ,,Er wordt veel toegedekt in dit dossier en er worden halve waarheden verteld. Daarom is het ook belangrijk een parlementaire enquête te houden. Iedereen die nog leeft, kan dan grondig worden gehoord.’’

,,Zo’n onderzoek heeft één groot voordeel: je kunt mensen horen onder ede. Als je niet de waarheid spreekt, heeft dat gevolgen. Het gaat er trouwens ook niet om mensen te veroordelen. We moeten weten hoe het nu precies zit. Het gaat echt om de feiten. Die kennis is belangrijk voor de toekomst’’, zegt Kleijer.

Eigenaar

Hij wijst er ook op dat uit het boek opnieuw blijkt dat Shell en Exxon eigenaar zijn van het gas in de Groninger bodem. ,,Dat kan grote gevolgen krijgen, zeker als straks het vrijhandelsverdrag TTIP wordt aangenomen. Daarin wordt bepaald dat als door handelen van de overheid een bedrijf minder winst maakt, dat bedrijf dan een claim kan neerleggen. Het wordt zo onmogelijk de gaswinning te stoppen, omdat Shell en Exxon met enorme claims kunnen komen.’’

De Groninger SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar heeft geen bezwaren tegen een grondig onderzoek, maar ziet liever daden. ,,Natuurlijk moet de onderste steen boven. Maar ik wil vooral oplossingen. We weten zo langzamerhand al heel veel, we moeten nu zorgen dat de zaak hier in Groningen goed loopt. Er moeten goede oplossingen komen voor de problemen.’’

Nieuws

menu