Groninger Dorpen: hulp dringend nodig voor dorps- en buurthuizen die dreigen om te vallen

Een deel van de grote zaal van Dorpshuis Trefpunt in Thesinge. Foto: Thesinge.com

Voor veel van de naar schatting 150 tot 180 dorps- en buurthuizen in Groningen dreigt door de Coronacrisis een strop. Ze moeten dicht, hebben geen inkomsten en kunnen geen beroep doen op een noodregeling.

,,Ze worden hard getroffen en toch vergeten’’, zegt Pieter Knol van de vereniging Groninger Dorpen. ,,Mensen snappen het ook niet. Winkels mogen open zijn en worden geholpen. Buurt- en dorpshuizen moeten dicht en krijgen geen hulp.’’

Problemen

De regeling waar dorps- en buurthuizen nu niet voor in aanmerking komen is de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). ,,Gemeenschapshuizen zijn niet in de lijst opgenomen en dat kan grote gevolgen hebben voor de dorps- en wijkgemeenschappen. Ik heb al verschillende telefoontjes gehad: dit gaat ons problemen opleveren. De kosten lopen op en er zijn geen inkomsten.’’

Leefbaarheid in gevaar

Knol: ,,De problematiek geldt niet alleen voor dorpshuizen die met vrijwilligers werken maar ook voor beheerders die als zzp’er een dorpshuis pachten. Ze moeten vaak al met beperkte middelen rondkomen en hebben weinig exploitatiemogelijkheden. Ze hebben hun activiteiten moeten staken waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. We maken ons grote zorgen. Als er niks gebeurt zal dat grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid op het platteland en in de wijken.’’

Het gros van de dorps- en buurthuizen draait op vrijwilligers. ,,Ook voor hen zijn de gevolgen groot.’’ Om te achterhalen wat er speelt inventariseert Groninger Dorpen de concrete gevolgen van de Coronacrisis. Deze week is een enquête uitgeschreven waar ook bewonersorganisaties, dorpsbelangenorganisaties en andere zorg- en leefbaarheidsinitiatieven en vrijwilligersorganisaties op kunnen reageren. ,,Hoe kunnen we helpen, wat leeft er wat zijn de grootste zorgen?’’

Noodfonds

Groninger Dorpen werkt samen met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en het (LSA) Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Samen kaarten ze de problematiek aan bij de landelijke overheid. Ook wordt er aangedrongen op het instellen van een noodfonds voor de financiële gevolgen. ,,En aan de lijst met zogeheten SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen moet zeer snel die van de dorps- en buurthuizen worden toegevoegd’’, zegt Knol.

Enquête

,,We moeten er niet aan denken dat dorps- en buurthuizen omvallen. Juist ook na de crisis zullen ze hard nodig zijn als ontmoetingsplek’’, betoogt Knol. ,, Met de enquête willen we de problematiek in beeld krijgen. En we hopen we argumenten, munitie te krijgen als we straks de overheden benaderen met de vraag om hulp. Dan kunnen we tegen gemeentes zeggen: dit speelt er bij jullie, zoveel gebruik wordt er gemaakt van de dorpshuizen. Zo belangrijk zijn ze voor jullie mensen. Zie je mogelijkheden om te helpen?’’

Dorpshuis Trefunt in Thesinge

Peter Heidema is van Dorpshuis Trefpunt in Thesinge. Hij hoopt dat er zo snel mogelijke een regeling komt. ,,April, mei en juni zijn onze top-maanden. Dan hebben we allerlei feestjes en partijtjes, Die vallen allemaal weg. Doordat we die inkomsten missen, lopen we al gauw duizenden euro’s mis.’’ Heidema: ,,We hebben 56 kratten bier in het magazijn. Die verkopen we nu tegen kostprijs aan onze dorpsgenoten.’’

Het Trefpunt is voor veel dorpelingen heel belangrijk. ,,Wie komt hier niet? Heel het dorp houdt hier activiteiten. We zijn de huiskamer van Thesinge en dat willen we ook graag zo houden.’’

Veertig vrijwilligers houden het dorpshuis draaiende waar onder meer de toneelclub speelt, de kerk en de scholen activiteiten houden, sportclubs dingen doen, maar ook mensen samenkomen om even koffie te drinken of een kaartje te leggen. ,,We zullen zien hoe het uitpakt. De vaste lasten moeten gewoon betaald worden, de hypotheek loopt door."

Nieuws

Meest gelezen

menu