Groninger Gasberaad roept op: 'Vergeet niet de Groningse toestanden' en analyseert een brief van het kabinet om duidelijk te maken dat die toestanden nog lang niet voorbij zijn

De kans is groot dat tijdens een commissiedebat over Mijnbouw/Groningen in de Tweede Kamer woensdag, veel aandacht uit zal gaan naar de voorgenomen boring onder de Waddenzee, schrijft het Groninger Gasberaad. ‘Het verzet daartegen is groot, en dat begrijpen wij maar al te goed. Men wil in Friesland geen ‘Groningse toestanden. Maar vergeet niet dat die ‘Groningse toestanden’ nog lang niet voorbij zijn.’

Het beeld in de rest van Nederland dat in Groningen de gaswinning wordt afgebouwd en de veiligheid toeneemt, is beperkt en misplaatst, zegt voorzitter Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad.

Het beeld in de rest van Nederland dat in Groningen de gaswinning wordt afgebouwd en de veiligheid toeneemt, is beperkt en misplaatst, zegt voorzitter Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad. Foto: ANP

Het is terecht dat men in Friesland geen Groningse toestanden wil, vindt het Gasberaad. ‘Want als je daar eenmaal in bent terecht gekomen, maak dan je borst maar nat. Voorkomen is beter dan (nooit meer) genezen.’

Groningen niet vergeten

‘Hoezeer wij ook begrip hebben voor deze belangrijke kwestie, wij roepen de Kamerleden op om in het geweld van de waan van de dag, de ‘Groningse toestanden’ niet te vergeten. Want dat die ‘Groningse toestanden’ nog lang niet voorbij zijn - en ook niet vanzelf voorbij zullen gaan - kan niet genegeerd worden.’

Geanalyseerde brief

Door de brieven die het kabinet in aanloop naar het debat naar de Kamer stuurde over gaswinning Groningen zou de indruk kunnen ontstaan dat het daar inmiddels, en anders echt bíjna, redelijk op orde is. Daar valt wel één en ander op af te dingen, vindt het Gasberaad. Om dat duidelijk te maken werd een van de brieven van het kabinet voor de Kamerleden geanalyseerd .

‘Het is morgen niet óf-óf maar én-én. De kwestie Ternaard en Waddenzee verdient alle aandacht, maar kan ook niet los worden gezien van de chronische ‘Groningse toestanden’.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu