Groninger Staten kritisch op extra stook biomassa RWE-centrale Eemshaven - maar alleen Den Haag kan er wat aan doen

Geen partij in de Staten is er echt blij mee, maar de provincie Groningen ziet geen juridische mogelijkheden de voorgenomen verdubbeling van de biomassa-stook in de RWE-centrale in de Eemshaven te blokkeren.

RWE wil de houtstook in zijn kolencentrale in de Eemshaven verdubbelen: het provinciebestuur is er niet blij mee, maar zegt er niets aan te kunnen doen.

RWE wil de houtstook in zijn kolencentrale in de Eemshaven verdubbelen: het provinciebestuur is er niet blij mee, maar zegt er niets aan te kunnen doen. Foto: Archief Kees van de Veen

Het Duits-Nederlandse energieconcern heeft vergunning aangevraagd om zijn kolencentrale in de Eemshaven voor 30 procent te laten draaien op zogeheten ‘houtige biomassa’. Nu ligt dat nog op 15 procent. Gedeputeerde Staten heeft vergunning verleend. Als de inspraak geen roet in het eten gooit, kan RWE opschalen.

Houtstook in energiecentrales steeds meer omstreden

De stook van biomassa is omstreden omdat er over de hele wereld bossen voor worden gekapt en in de vorm van houtpellets per schip worden aangevoerd naar Europa. Biomassa leek een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen als kolen en gas, maar is volgens natuurorganisaties juist schadelijk voor het milieu.

Enthousiasme over ‘groene’ bijstook maakt plaats voor scepsis

Ook in Provinciale Staten heeft het aanvankelijke enthousiasme bij onder meer GroenLinks, PvdA en D66 inmiddels plaats gemaakt voor scepsis. Maar waar de oppositie RWE een vergunning wil weigeren, zien de drie coalitiepartijen en ook partner VVD daarvoor geen juridische gronden.

Volgens de landelijke richtlijnen voldoet het energieconcern aan alle voorwaarden om de biomassa-stook te verdubbelen. Alleen Den Haag zou daar een stokje voor kunnen steken door die wettelijke vereisten te veranderen. Vooralsnog is daar echter geen sprake van en het is afwachten of het ervan komt in een regeerakkoord voor het aanstaande nieuwe kabinet.

Alleen ‘Den Haag’ kan teugels aanhalen, maar nieuwe grens nog niet in zicht

GroenLinks-woordvoerder Arjan Nolles erkent dat het in de praktijk niet lukt om biomassacentrales uitsluitend te stoken op mest en andere afvalstromen uit de landbouw zoals oorspronkelijk gedacht. Maar zolang Den Haag geen nieuwe grenzen stelt aan de bijstook van hout (vooral uit Noord-Amerika en de Baltische staten), kan de provincie volgens hem niet anders dan RWE groen licht geven.

,,Het voortschrijdend inzicht is nog niet in regelgeving vervat’’, constateert ook PvdA-woordvoerder Isolde den Haring vast. Het gebrek aan heldere richtlijnen over houtstook stelt vooral GroenLinks voor ,,een duivels dilemma’’, vindt Partij voor het Noorden-woordvoerder Leendert van der Laan.

‘Centrale sluit toch al in 2030: dit is sterfhuisconstructie’

Als voorstander van duurzaamheid moet de partij nu slikken dat de vervuilende houtstook in de Eemshaven wordt verdubbeld, betoogt Van der Laan. En dat ook nog eens voor een centrale die toch al in 2030 dicht moet omdat Den Haag een eind wil maken aan de energieproductie met vervuilende kolen. ,,Dit is een sterfhuisconstructie.’’

Maar ook het beperkte toekomstperspectief voor de Eemshavencentrale geeft de provincie geen aangrijpingspunt om RWE nul op rekest te geven, zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Hij belooft zich in Den Haag sterk te maken voor strengere regels, maar dat komt sowieso niet op tijd om de RWE-plannen te blokkeren.

Oppositie: Maak een vuist in Den Haag

Volgens de oppositie maken Gedeputeerde Staten en de collegepartijen zich daarmee er te gemakkelijk vanaf. ,,Waarom niet een vuist gemaakt in Den Haag’’, vindt fractievoorzitter Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren, initiatiefnemer tot het debat. Haar partij komt volgende week in de Statenvergadering met een motie om GS tot meer actie aan te sporen. ,,Kan niet bestaat niet’’, stelt ook Petra Blink van Groninger Belang.

Oppositiepartijen wijzen erop dat het provinciebestuur zich in Den Haag wél sterk maakt als het gaat om het gasdossier. En ook siliciumcarbidefabrikant ESD in Delfzijl wordt de duimschroeven aangedraaid over de uitstoot van schadelijke stoffen in de omgeving. Daar gaat het volgens gedeputeerde Tjeerd van Dekken echter over de aanhoudende overschrijding van landelijke normen waar de provincie op toeziet. In de Eemshaven geven juist de landelijke regels geen mogelijkheden om op de rem te trappen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu