Groninger Studentenbond wil afschaffing bindend studieadvies

Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen Foto: Frits Poelman

De Groninger Studentenbond wil dat de Rijksuniversiteit Groningen het bindend studieadvies (bsa) ook voor dit collegejaar afschaft. Acht studentenbonden uit het hele land sturen brandbrieven met deze boodschap naar universiteiten.

Het ministerie van Onderwijs besloot eerder dat er dit jaar geen bindend studieadvies in het hbo geldt, maar wel op de universiteit, waardoor studenten mogelijk na het eerste jaar moeten stoppen met hun studie. Studenten krijgen aan het eind van het eerste jaar een advies over de voortgang van hun studie. Instellingen eisen een minimumaantal studiepunten.

‘Onnodig veel druk en stress voor eerstejaars’

Volgens het ministerie ondervinden hbo-studenten meer last van de coronacrisis, omdat zij meer praktijkonderwijs of stages hebben. ,,Onzin’’, zegt voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond. ,,Het bsa geeft eerstejaarsstudenten onnodig extra veel druk en stress. We roepen met klem de universiteiten op het toch te schrappen en we vragen aandacht voor de zware situatie waarin eerstejaars zich bevinden.’’

Geen bindend studieadvies op het hbo

De bonden verwijzen naar onderzoek van Caring Universities waaruit blijkt dat meer dan de helft van studenten kampt met concentratieproblemen en eenzaamheid. ,,Als eerstejaars student heb je het nu echt heel moeilijk. Nu lijkt ook nog eens het onderwijs voor een groot deel van het jaar online te zullen zijn. Het is niet oké dat wij van onze eerstejaars verwachten dat zij hetzelfde kunnen presteren en evenveel studiepunten halen als in andere jaren, terwijl ze overduidelijk tegen de grenzen van hun kunnen aanlopen.’’

‘Heel jaar online college en toch bindend studieadvies?’

Het bindend advies ging vanwege de coronacrisis vorig collegejaar van tafel. ,,Afgelopen jaar was het nog maar een paar maanden tot de zomer en werd het bsa wel geschrapt. Dit jaar hebben we een heel jaar online college en nu de crisis zo lang duurt zijn er aantoonbaar veel mentale problemen onder jongeren. Toch kiezen de universiteiten ervoor juist nu dit drukmiddel te houden. Dat is toch raar?’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu