Groninger gemeenten slaan alarm wegens financiële nood: 'het water staat ons aan de lippen'

Foto: ANP

De tekorten bij het verlenen van hulp aan jongeren en lichte zorg aan ouderen zijn zo hoog dat een aantal gemeenten financieel compleet kopje onder dreigt te gaan. ,,Het water staat ons aan de lippen.’’

Dat staat in een brandbrief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) aan de Tweede Kamer. De artikel-12 status waarbij gemeenten wegens geldgebrek onder curatele komen bij het Rijk is dichtbij. ,,Als dat gebeurt, zit je niet meer aan het stuur en moet je als gemeente echt strijden om je voorzieningen overeind te houden’’, zegt wethouder Bert Nederveen van Westerkwartier namens de gemeenten.

‘Er is meer geld nodig, de financiële nood is nu hoog’

Namen van gemeenten worden in de brief niet genoemd, maar Nederveen stelt dat vooral in het oosten van de provincie de nood hoog is. Oldambt, Pekela en Stadskanaal zitten in de gevarenzone. De situatie is daar extra nijpend omdat ze worstelen met krimp, vergrijzing, laag opgeleide bevolking, hoge werkloosheid, armoede en veel inwoners met een slechte gezondheid.

Volgens de VGG die twaalf gemeenten telt, nemen de uitgaven voor jeugdzorg, ondersteuning van ouderen en gehandicapten en hulp bij het zoeken naar een baan fors toe. Gemeenten proberen te voorkomen dat mensen in zwaardere en dure zorgcircuits terecht komen. ,,De vraag naar hulp stijgt. Er is meer geld nodig om de taken uit te voeren. De financiële nood is nu hoog’’, zegt Nederveen.

Volgens hem zit bij elf van de twaalf gemeenten de Onroerend Zaakbelasting (OZB) tegen het plafond. De gemeenten zijn hierdoor voor hun inkomsten vrijwel geheel afhankelijk van het Rijk. De afgelopen jaren zijn de eigen reserves fors aangesproken. ,,Veel voorzieningen verdwijnen en de leefbaarheid wordt aangetast, omdat gemeenten enorm bezuinigen om tekorten aan te vullen.’’

‘420 miljoen euro extra is lang niet genoeg’

Gemeentebestuurders stellen dat het onmogelijk wordt investeringen voor de toekomst te doen. Vooral uitgaven die te maken hebben met de energietransitie en maatregelen die verband houden met klimaatverandering staan onder druk. Nederveen: ,,Extra geld is nu nodig. Alleen dan kunnen we voorkomen dat belangrijke voorzieningen verdwijnen en we gemeentelijke taken goed kunnen uitvoeren.’’

Groninger gemeenten pleiten voor extra budget en sluiten zich aan bij andere gemeenten in Nederland. Samen hebben ze 600 miljoen euro extra nodig. ,,We vragen dit niet lichtzinnig. Het water staat ons aan de lippen.’’

De Tweede Kamer vergadert volgende week over rijksbegroting. ,,Er is landelijk 420 miljoen euro extra uitgetrokken voor jeugdzorg. Dat is als je alle sociale taken die we moeten uitvoeren lang niet genoeg’’, aldus Nederveen.

Nieuws

menu