Groningers starten burgerinitiatief verduurzaming

Inwoners van Groningen helpen de stad te verduurzamen met een burgerinitiatief. Dat gebeurt onder de naam Groningen3p0 (drie punt nul).

Marco Agema, eigenaar van cafetaria Friet van Piet aan de Meeuwerderweg, is een van de initiatiefnemers. Hij is al acht jaar enthousiast bezig met duurzaamheid en ergert zich aan de trage voortgang.

,,De gemeente wil graag in 2035 een duurzame stad. Dat is een goed initiatief, maar ik ben ervan overtuigd dat het sneller gaat als burgers het zelf oppakken. Wij willen het in 2025 realiseren door voor de troepen uit te lopen en het heft in handen te nemen.’’

Ervaring delen

Volgens Agema zijn er genoeg Stadjers en bedrijven die hun ervaring met verduurzaming willen delen. ,,Ze willen anderen graag een zetje geven. Van onderop. En er zijn genoeg belangstellenden. Alles kan al, het vergt alleen een andere mindset. Daarvoor is het vooral de kunst om alle ideeën, initiatieven en ervaringen bij elkaar te brengen.’’

Groningen3p0 begint bij wijze van proef in twee wijken. Voorzitter Agema wordt ‘trekker’ in de Oosterpoort, penningmeester Stephan Kuipers van Oosterparkwijk3p0. ,,In elke wijk willen we met een klok de stand van zaken bijhouden. Bij succes krijgen alle wijken zo’n klok en staat er uiteindelijk ook een op de Grote Markt voor de hele stad.’’

Bekende pijlers

Het burgerinitiatief richt zich op dezelfde pijlers als de landelijke organisatie Urgenda: wonen, mobiliteit, energie, voeding en productie.

,,We vormen een platform van vrijwilligers die alle bestaande initiatieven bij elkaar brengen en nieuwe op gang brengen. Op energiegebied hoeven we geen organisatie voor de stad op te richten, want Grunneger Power is er al.’’

,,Als de Oranjewijk heel ver is op bepaalde gebieden, hopen we dat die zich aansluit om bewoners van andere wijken net zo enthousiast te maken. Ook ondernemersclubs als Noorden Duurzaam en Duurzon zouden mee moeten doen, net als natuur- en milieuclubs.’’

Veel enthousiasme

Agema heeft ervaren dat het nieuwe denken en leven veel enthousiasme te weeg brengt. ,,Je maakt de stad energieneutraal en het geeft ook veel energie. Overal zie je fantastische dingen gebeuren, maar vaak houden mesnen die activiteiten voor zichzelf. We leren te weinig van elkaar. En het richtpunt ontbreekt. Ook al weet je nog niet precies hoe: als je niet aangeeft wat je in 2025 wilt bereiken, gebeurt het zeker niet.’’

De naam 3puntnul heeft volgens Agema een dubbele betekenis. ,,Het staat voor de nieuwe stad, de drie p’s van people, planet, profit en 0 van geen verspilling.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu