Gronings afvaldebat eindigt diep in de nacht in puinhoop: nog steeds geen duidelijkheid over diftar

Foto: Archief DVHN / Marcel Jurian de Jong

Een ellenlang debat over het nieuwe afvalbeleid voor Groningen bleef woensdagavond zonder definitieve beslissing. Het is nog steeds niet bekend of en wanneer de stad een diftarsysteem krijgt, maar het wordt in elk geval niet eerder dan 2023.

Dat de raadsvergadering over het omstreden diftarsysteem een marathonsessie zou worden, lag in lijn der verwachting. Maar niemand had zien aankomen dat de raad om 2 uur ‘s nachts nog steeds geen keus had gemaakt tussen een vast of een variabel tarief voor de afvalstoffenheffing. De enige conclusie van de avond? Er moet nader onderzoek komen naar de verschillende diftarvarianten.

Sinds de gemeentelijke herindeling zit Groningen met verouderde regelgeving voor de afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2021 moet er nieuw beleid zijn. Maar de gemeenteraad is verdeeld over wat het beste is: een vast tarief, zoals de oude gemeente Groningen hanteerde, of een bedrag gebaseerd op de hoeveelheid weggegooid afval, zoals in de oude gemeente Haren.

Diftar-voorstanders kiezen op het laatste moment voor uitstel

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) liet een diftarsysteem uitwerken waarbij inwoners betalen voor het aantal keer dat ze kliko’s aan de weg zetten of zakken in de ondergrondse container gooien. Diftar op frequentie, met andere woorden. Dat is anders dan het oude Harense systeem, waarbij het ging om het gewicht van het weggegooide restafval.

GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren willen hoe dan ook diftar invoeren. De VVD - nodig voor een meerderheid - wil eigenlijk alleen diftar per kilo, in elk geval voor Haren. De vier partijen kwamen met een motie om te onderzoeken of er een combinatie mogelijk zou zijn: diftar op frequentie in wijken met ondergrondse containers, diftar op gewicht in buitenwijken met kliko’s.

Het leek er woensdagavond lang op dat een raadsmeerderheid zou kiezen voor de invoering van diftar per 1 januari 2022, als het college de gewicht-frequentie-combinatie verder onderzoekt. Maar na een lange schorsing op verzoek van de VVD-fractie verklaarde GroenLinks opeens de bepalingen over diftar te willen schrappen uit het voorstel, in afwachting van het onderzoek.

Verwarring: ‘Ik ga dit zo niet in stemming brengen’

Bij de tegenstanders van diftar leidde deze plotwending eerst tot verwarring en vervolgens tot hoon. ,,Wat is dit voor ongekend politiek amateurisme? Bespreek dit soort dingen eerder’’, vond Jimmy Dijk (SP). Zijn fractiegenoot Daan Brandenbarg constateerde geamuseerd dat GroenLinks zich nu effectief aansloot bij het anti-diftar-voorstel van de SP, CDA, de Stadspartij en 100% Groningen.

Burgemeester Koen Schuiling stuurde in alle consternatie aan op uitstel. ,,Ik ga dit zo niet in stemming brengen’’, verklaarde hij tegen de raadsleden. ,,Ik heb geen overzicht meer over wat we precies besluiten, maar u volgens mij ook niet. We gaan de tekst van het voorstel opnieuw formuleren.’’

GroenLinks mikt op diftar na 2022

Er kwam - na nóg een schorsing - alsnog overzicht, en alsnog een stemming. Eindstand: Groningen houdt in 2021 en 2022 een vast tarief voor afval, de gemeente neemt in 2021 de tijd om de kosten en baten van diftar op gewicht in beeld te brengen. Voor de korte termijn hebben de tegenstanders van diftar dus hun zin.

,,We constateren dat de raad meer duidelijkheid nodig heeft, voordat er een besluit kan worden genomen’’ verklaarde GroenLinks-fractielid Benni Leemhuis na afloop van het debat. ,,Liever hadden we dat nu al gedaan, maar zorgvuldig onderzoek is ook belangrijk. Wij zien nog steeds goede kansen om een vorm van diftar in te voeren als de resultaten van het onderzoek naar afrekening per kilo bekend zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu