Gronings erfgoed lijdt zwaar onder bevingen

De Groningse Der Aa-kerk. Foto: Corné Sparidaens

Het bezit van de stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft zwaar te lijden van de aardbevingen. Vijftig historische kerkgebouwen boven het Groninger gasveld zijn beschadigd.

Het bezit van de stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft zwaar te lijden van de aardbevingen. Vijftig historische kerkgebouwen boven het Groninger gasveld zijn beschadigd.

Zestig procent van het totale bezit is in meer of mindere mate beschadigd. ,,De gevolgen van de aardbevingsproblematiek voor de kerken van de stichting zijn aangrijpend en ingrijpend'', schrijft de stichting in een terugblik op 2015. Het bezit van SOGK staat op drieëntachtig kerken, vierenvijftig kerkhoven, twee synagogen en acht vrijstaande torens.

Herstelfonds
Bouwkundigen hebben er een hele kluif aan om schadeherstel voor te bereiden en te begeleiden. De herstelkosten zijn voor rekening van de NAM. Donateurs en relaties van de SOGK brachten voor het herstelfonds getroffen kerken, dat het stichtingsbezit na schadeherstel in topconditie moet brengen, bijna 150.000 euro bijeen. Het eerste project van het fonds betreft het herstel van de oorspronkelijke kleurstelling in de Amsterdamse School-kerk van Westeremden.

In 2015 werd aan tien kerken groot onderhoud verricht, soms in combinatie met aardbevingsherstel. Verwacht wordt dat in 2016 aan tien kerken aardbevingsherstel plaatsvindt. Gestart wordt met het restaureren van de vrijstaande toren in Toornwerd, het orgel in Garmerwolde en de Molukse kerk in Appingedam. In Overschild, Winsum-Obergum en Beerta worden in het kader van herbestemming van kerken projecten voorbereid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu