Gronings gasgebied wacht op regeerakkoord

Prof. mr. dr. Herman Broring. Foto: Archief Pepijn van den Broeke

Het regeerakkoord is cruciaal voor Groningen. Dat zegt hoogleraar Herman Bröring. ,,We verwachten er vandaag veel van. Het kan ook enorm tegenvallen.’’

De hoogleraar bestuursrecht aan de RUG sprak maandagavond op een juridische avond die werd georganiseerd door het Groninger Gasberaad. Volgens de jurist zou het positief zijn wanneer in het regeerakkoord staat dat de NAM daadwerkelijk op afstand komt van de schadeafhandeling en dat de Staat de regie over neemt.