Gronings nieronderzoek speurt in Breda naar nierschade

Het UMCG in Groningen

Het Groningse nieronderzoek Prevend neemt inwoners van Breda met nierschade onder de loep.

Twintig jaar geleden nodigden de nieronderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen álle inwoners van de stad Groningen uit met een vragenlijst over nieren. Daaruit rolde een groep van 8600 Groningers met beginnende nierschade, die verder zijn onderzocht.

De uitkomst was dat nierschade al in een vroeg stadium is op te sporen en dat door aanpassing van de leefstijl en eventuele medische behandeling verdere schade is te voorkomen. Nierproblemen worden doorgaans pas zo laat ontdekt dat er niet veel meer aan te doen is.

Urinetesten

Om een nieuwe test uit te proberen en om verder onderzoek te doen naar langdurige nierschade, nemen de Prevend-onderzoekers nu een groep van 15.000 inwoners van de regio Breda onder de loep. Ze krijgen twee verschillende urinetesten; de ene groep stuurt een buisje urine op voor verder onderzoek, de andere groep doet het onderzoek zelf thuis met een papieren strookje in de urine en een app.

Daaruit moet blijken welk deel van de deelnemers inderdaad nierschade heeft. ,,De gevolgen van chronische nierschade zijn enorm, voor de gezondheid van de betrokkenen maar ook voor de maatschappij zijn de kosten hoog ’’, zegt prof. dr. Ron Gansevoort van het UMCG. ,,Schade aan de nieren is niet alleen een risicofactor voor nierfalen maar ook voor hart- en vaatziekten. Vroege opsporing en behandeling is dus van groot belang.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu