Dit bestaande geneesmiddel verlengt de levensverwachting van patiënten met chronische nierziekte, ontdekken Groningse en Engelse onderzoekers

Hiddo Lambers Heerspink. Foto: Archief DVHN

Patiënten met chronische nierziekte kunnen dankzij het geneesmiddel dapagliflozine langer leven met minder klachten. Dat blijkt uit een door de Groningse hoogleraar Hiddo Lambers Heerspink en zijn Engelse collega David Wheeler geleid onderzoek.

Het geneesmiddel dapagliflozine verlaagt het risico op nierdialyse, ziekenhuisopname ten gevolge van hartfalen en sterfte bij patiënten met chronisch nierziekte met 44 procent.

‘Dankzij dit middel kunnen patiënten langer leven met minder klachten,’ stelt Lambers Heerspink, hoogleraar klinische farmacologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, in een persbericht. ‘Het is het eerste middel dat de levensverwachting van patiënten met chronische nierziekte verlengt.’

Bloedsuikerspiegel diabetespatiënten verlagen

Dapagliflozine is een bestaand middel, dat gebruikt wordt om de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten te verlagen. De onderzoekers onderzochten het effect van dit middel op patiënten met nierfalen met en zonder type 2-diabetes.

De gegevens van ruim 4000 patiënten lieten zien dat het geneesmiddel grote effecten heeft, ook bij patiënten zonder diabetes.

Lambers Heerspink: ‘Het effect is overduidelijk: het middel geeft geen bijwerkingen en is zeer effectief. Het is een uitstekend middel om bovenop de al gangbare bloeddrukverlagers voor te schrijven, om zo de nieren beter te beschermen en nierdialyse, ziekenhuisopname en sterfte door cardiovasculaire oorzaak of nierfalen te voorkomen.’

Gebruik op korte termijn mogelijk

Gebruik van dit middel als bescherming tegen nierfalen is op korte termijn mogelijk. ‘Het middel is al op de markt, alleen wordt het op dit moment alleen voorgeschreven voor de behandeling van type 2-diabetes. Omdat de nierbeschermende werking voldoende is aangetoond, zijn we zijn nu in gesprek met de geneesmiddelagentschappen om de indicatie van het geneesmiddel te veranderen, zodat het ook gebruikt en vergoed kan worden voor patiënten met chronische nierziekte. Daarnaast moet het ook nog opgenomen worden in de richtlijnen voor de behandeling van nierziekte.’

Resultaten implementeren in de praktijk

Volgens Lambers Heerspink is het nu zaak dat het middel goed onder de aandacht komt van artsen en patiënten. ‘Het belangrijkste is nu dat we de resultaten implementeren in de praktijk. Dat artsen zich realiseren dat dit middel deze werking heeft en dat patiënten zelf ook aan artsen gaan vragen of ze voor het middel in aanmerking komen. Het duurt vaak veel te lang voor een middel echt voorgeschreven wordt. Een middel met zulke duidelijke effecten moet zo snel mogelijk bij de patiënten terecht komen.’

Hiddo Lambers Heerspink en David Wheeler, hoogleraar niergeneeskunde van het University College London, presenteerden de resultaten van hun onderzoek, de DAPA-CDK trial, op het internationale onlinecongres van de Europese Society Cardiology .

Nieuws

Meest gelezen

menu