Groot beraad huurproblemen Veendam

De Veendammer Commissie Huurzaken belegt in maart een grote bijeenkomst over problemen van huurders van Bako-AVB Vastgoed Beheer. Dinsdag is er alvast een inloopspreekuur.

De Commissie Huurzaken hoopt huurders te mobiliseren om hun klachten niet alleen bij haar neer te leggen. ,,We hebben van 76 huishoudens een klachtenformulier. Vier huishoudens durfden de stap te maken naar de landelijke Huurcommissie om daar hun zaak voor te leggen'', zegt Riny van der Meer. Ze vermoedt dat de anderen zich geïntimideerd voelen of denken dat het na jaren klagen toch niet veel zal uitmaken. Van der Meer hoopt ze op andere gedachten te brengen. De Huurcommissie is door het Rijk ingesteld om geschillen tussen huurders en verhuurders op te lossen ,,Het heeft in drie gevallen tot een huurverlaging van honderd euro in de maand geleid. Misschien dat dat de andere huurders nu over de streep trekt. Het is ontoelaatbaar dat huurders zich blijkbaar zo in het nauw gedreven voelen dat ze niet met hun klachten in de openbaarheid durven treden.''