'Grootegast kan 500 asielzoekers niet aan'

Het geplande azc verrijst op bedrijventerrein aan de Legolaan naast het pand van bouwmaterialenhandel Poelman. Foto: Koos Bijlsma

De deuren van gemeentehuis Grootegast openen donderdag voor een inloopbijeenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum (azc). De grootste partij in de gemeente, VZ2000, is tegen de komst van de geplande 500 vluchtelingen.

,,Grootegast telt 3500 inwoners. Die moet je niet opzadelen met 500 asielzoekers. Dit aantal is gewoon veel te hoog." Dat stelde VZ2000-voorman Ytsen van der Velde in een interview met Dagblad van het Noorden.

De partij heeft een lange geschiedenis met het onderwerp. Al vanaf de oprichting is het vluchtelingenbeleid een van de speerpunten van VZ2000.

'Ondoordachte gastvrijheid'

Terug naar het jaar 2000. Het gonst in Grootegast van de geruchten. Er is sprake van de komst van een azc. Niet alle bewoners zijn blij met dit nieuws. Aan het gemeentehuis worden spandoeken met leuzen opgehangen. Volgens burgemeester Kor Dijkstra kunnen die het daglicht niet verdragen. ,,De bode heeft ze voor zeven uur al verwijderd. In de brievenbus van het raadhuis lag een envelop met een strijker en een opruiende tekst."

Veel mensen voelen zich niet gehoord door de gemeenteraad. Zo ook Ytsen van der Velde. Hij besluit met een aantal anderen de lokale partij Veiligheid en Zorg (VZ2000) op te richten. Met landelijke thema's bedrijft de partij lokale politiek. Ze richten zich op onderwerpen als criminaliteit, zorg en vluchtelingen. Het programma dat de initiatiefnemers hebben opgesteld bepleit een scherper asielbeleid in Nederland: ,,Het huidige asielbeleid getuigt van een grote mate van ondoordachte gastvrijheid."

Het azc komt er toch, op het bedrijventerrein van Grootegast. Na drie jaar sluit het de deuren weer. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) omdat de behoefte aan tijdelijke opvang is afgenomen.

Iets meer dan tien jaar later, in 2014, wordt VZ2000 de grootste partij in de gemeente Grootegast. Ondanks de overwinning wordt de partij niet gevraagd voor coalitiegesprekken. Dit tot grote frustratie van Van der Velde. CDA, ChristenUnie en PvdA vormen het nieuwe college. VZ2000 gaat de oppositie in.

Gecontroleerde opvang

Nu is er opnieuw sprake van de komst van een azc. En opnieuw zijn er twijfels. Onder bewoners maar vooral ook onder ondernemers. Plan is dat het azc weer op het bedrijventerrein van Grootegast komt. Tweederde van de ondernemers die hier actief zijn, heeft volgens burgemeester Dijkstra laten weten tegen de komst van het azc te zijn. Onveilige toestanden worden gevreesd. Volgens de burgemeester spelen ervaringen met het eerdere azc op het terrein mee.

Ook VZ2000 spreekt zich opnieuw uit tegen de komst van het centrum. In een eerder interview laat Van der Velde weten dat er onder vluchtelingen veel mensen zitten die slechts vanuit economisce motieven naar hier komen: ,,Wij zijn voor gecontroleerde opvang van onbetwiste echte vluchtelingen. Daarom hebben we bepleit woningen voor statushouders (red. asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) te bouwen zodat reguliere azc's worden ontlast. Maar helaas is ons pleidooi in de gemeenteraad niet opgevolgd."

Legitimatie verplicht

Belangstellenden kunnen donderdag van 16 tot 21 uur terecht in het gemeentehuis voor vragen over het azc. Ze kunnen onder meer praten met raadsleden, burgemeester en wethouders, het COA en Vluchtelingenwerk. Bij binnenkomst moeten mensen zich legitimeren. Dat heeft burgemeester Dijkstra verplicht gesteld. Dit om te voorkomen dat niet-inwoners de bijeenkomst kunnen verstoren, zoals dat gebeurde in Heesch.

Volgens het COA duurt de opvang in Grootegast maximaal tien jaar. De eerste bewoners arriveren naar verwachting deze zomer.

Lees ook

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Gevlucht
menu