Grootegast morrend akkoord met fusie scholenbesturen Westerwijs en Penta Primair

De raad van Grootegast. Foto: DvhN

Ook wat de gemeente Grootegast betreft is de kogel door de kerk: de fusie van scholenbesturen van Westerwijs (openbaar) en Penta Primair (christelijk) kan toch al per per 1 januari 2018 doorgang vinden.

Om de beoogde fusiedatum te halen moest de gemeenteraad vrijdagmiddag terugkeren van kerstreces. Met moeite lukte het een nipte meerderheid zo vlak voor de jaarwisseling bijeen te krijgen: Slechts acht van de vijftien raadsleden schoven aan. Zeven van de acht raadsleden stemden in met de voorgestelde statuten van de fusieorganisatie.

Protest VZ2000

De raadsfracties van CDA, ChristenUnie, VVD en PvdA stemden voor. Als enige stemde Jan Wessels (GroenLinks) tegen. Opvallend was dat de vier zetels van de lokale partij VZ2000 – de grootste fractie in de raad – leeg bleven. Dit als blijk van openlijk protest tegen de gang van zaken. VZ2000-raadslid Harm Beute woonde een vooroverleg met directeur-bestuurder Gerrit Rotman van Westerwijs dat voorafging aan de raadsvergadering, wél bij.

Unaniem heeft de raad van Grootegast er moeite mee dat de raden uit de vier gemeenten die fusieorganisatie Quadraten straks bestrijkt, nauwelijks invloed hebben op de samenstelling van de Raad van Toezicht van deze organisatie. Volgens de ontwerp-statuten, benoemen de raden twee van de vijf RvT-leden. Dit op voordracht van Quadraten. Grootegast ziet de kandidaatstelling als bevoegdheid van de gemeenten.

Niet strijdig

Grootegast riep eerder de hulp in van advocaat Hans Klopstra uit Stadskanaal. Hij concludeerde dat de ontwerp-statuten strijdig zijn met de wet. Een juridische onderwijsspecialist die daarna werd geraadpleegd, ziet geen strijdigheden met de wet. Toch wil Grootegast meer invloed. Haar argumenten hiervoor brengt zij in bij in het herindelingsoverleg met Marum, Leek en Zuidhorn.

Grootegast had de garantie gewild dat de aanbeveling die hieruit mogelijk volgt, wordt opgevolgd door Quadraten. Dat kon bestuurder Rotman niet toezeggen omdat Quadraten, zei hij, te maken heeft met meerdere overlegpartners. Grootegast moest het doen met zijn intentie dat het advies van de vier raden serieus wordt genomen.

Nieuws

menu