Grootverdieners prostitutiepanden in Groningen verlost van vergunningplicht. Burgemeester Koen Schuiling vangt bot bij Raad van State

Het is burgemeester Koen Schuiling niet gelukt de Raad van State ervan te overtuigen dat L. van Kammen en F. de Jong, eigenaren-verhuurders van prostitutiepanden in Groningen, een seksbedrijf(exploitatie)vergunning moeten aanvragen.

Het CDA wil de Nieuwstad in Groningen autovrij maken.

Het CDA wil de Nieuwstad in Groningen autovrij maken. Foto: Archief/Corné Sparidaens

De hoogste bestuursrechter wijst om die reden in een einduitspraak het hoger beroep van burgemeester Koen Schuiling van de hand. Volgens de Raad van State kan alleen een leidinggevende, oftewel de beheerder van de panden (denk aan een pooier of madame), gedwongen worden een exploitatievergunning aan te vragen. Zoals ook een uitbater van een café een exploitatievergunning moet hebben en niet de eigenaar van het pand.