Zeshonderd jaar geleden kwam een eind aan de Grote Friese Oorlog, die Ostfriesland, Groningen en Friesland negen jaar tartte

Zeshonderd jaar geleden trokken vechtersbazen van heinde en verre naar de stad Groningen om vrede te sluiten. Zo kwam op 1 februari 1422 een einde aan de Grote Friese Oorlog, die negen jaar dood en verderf had gezaaid in Friesland, Groningen en het Duitse Ostfriesland.

De Schierstins in Feanwâlden is een van de weinige stinzen/steenhuizen die nog over zijn uit de late middeleeuwen.

De Schierstins in Feanwâlden is een van de weinige stinzen/steenhuizen die nog over zijn uit de late middeleeuwen. FOTO LC/ERWIN BOERS

Op school leer je er niets over en zelfs veel historici kennen de Grote Friese Oorlog niet. Dat is best raar voor een strijd die het gehele noordelijke kustgebied in vuur en vlam zette. Wie de oude kronieken leest, vindt fascinerende details over het Groninger en Friese platteland: ruzies in vele tientallen dorpen en steden werden gedetailleerd beschreven.