Grote Markt in Groningen voor een etmaal mini-vluchtelingenkamp

Sinds burgemeester Schuiling in april vanaf Forum Groningen opriep tot de opvang van kinderen uit vluchtelingenkamp Moria, is de situatie in Griekenland alleen nog verder verslechterd. Zondag is de Grote Markt daarom toneel voor een nieuw protest. Foto: Archief DvhN

De Grote Markt verandert zondag voor een etmaal lang in een mini-tentenkamp. Dat is het startschot voor een Europawijde actie om aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden in de Griekse vluchtelingenkampen.

Groningen is zondag een van de steden die meedoen aan de campagne waarmee internationale vluchtelingenorganisaties de politiek wil aansporen tot actie. Vanaf 13 uur is de Grote Markt tegelijk met tal van andere Europese stadspleinen 24 uur lang het toneel van een manifestatie met sprekers, muziek en films.

Livestream moet drukke Grote Markt voorkomen wegens corona

Omdat een massaal protest nu even niet kan vanwege corona, is de demonstratie ook te volgen via het instagram-account van het organiserende Vluchtelingencomité Groningen. Daarop is onder meer een 24-uurs livestream te zien plus videobeelden van mensen en organisatie die zich uitspreken over de vluchtelingenproblematiek.

,,We doen dit voor iedereen die dacht welkom te zijn, maar nu doorweekt en koud in een tent moet slapen’’, zegt woordvoerder Willeke Evink van Vluchtelingencomité Groningen. ,,Voor iedereen die hier een betere toekomst zocht, maar nu terug wil naar de plek waar ze van gevlucht zijn. Voor iedereen die zonder ouders in Europa is aangekomen, maar hier geen nieuwe familie heeft kunnen vinden.’’

Situatie op Lesbos gaat alleen maar achteruit

In april kwam het comité ook al in actie samen met burgemeester Koen Schuiling. Die riep het toen - vanaf het dak van het Forum Groningen - op om vijfhonderd ouderloze kinderen uit vluchtelingenkamp Moria naar Nederland te halen. Sinds dat kamp in september op het Griekse eiland Lesbos werd verwoest door brand is de situatie echter nog nijpender geworden. De bewoners zijn verspreid over nieuwe noodlocaties met vergelijkbaar slechte leefomstandigheden.

Verbetering is volgens Evink niet in zicht. Het kabinet zegde na de brand weliswaar toe vijftig kinderen en vijftig kwetsbare vluchtelingen op te nemen, maar daar is nog niets van terecht gekomen en bovendien gaan deze groep af van het aantal vluchtelingen dat van elders wordt opgevangen.

EU ‘migratiepact’ biedt geen oplossing

Ook het plan ‘migratiepact’ van de Europese Commissie voor een ‘eerlijker’ verdeling van vluchtelingen binnen de EU brengt volgens de organisatoren van de manifestatie geen oplossing. Lidstaten betalen wel mee aan de opvang, maar houden de vrijheid om daar op eigen grondgebied niet aan mee te werken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu