Half jaar cel voor ontuchtige docent, maar geen beroepsverbod

De rechtbank heeft een 59-jarige man uit Haren veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan de helft voorwaardelijk wegens ontucht. Hij betastte twee leerlingen (meisjes van 6 en 7 jaar) van de Peter Petersenschool in Haren. Hij werkte daar als gastdocent.

De ingang van de rechtbank in Groningen.

De ingang van de rechtbank in Groningen. Foto DvhN

De straf valt lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist (vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk). Ook heeft de rechtbank geen beroepsverbod opgelegd. Het OM had daar om gevraagd. Wel mag de man gedurende drie jaar niet in de buurt van de slachtoffers komen.

Hij belastte de meisjes met een geheim

De ontucht vond plaats op school, in september en oktober vorig jaar. Hij zou zich tenminste zesmaal schuldig hebben gemaakt aan de ontucht. Een van de meisjes vertelde thuis wat haar was overkomen. De rechtbank merkt op in het vonnis dat het maar zeer de vraag is of de man zijn gedrag uit eigen beweging had veranderd als een van de slachtoffers het thuis niet had verteld. De rechtbank neemt het hem extra kwalijk dat hij de meisjes - die dol op hem waren - heeft belast met een geheim: ze mochten niks vertellen

Verdachte raakte de weg kwijt

De man had een verklaring voor zijn gedrag: hij werkte hard, wat veel stress met zich meebracht. Daardoor ,,raakte ik de weg kwijt’’. Ook zei hij: ,,Mijn houding als volwassene en het kind in mij zijn door elkaar gaan lopen.’’ De rechtbank in het vonnis, kort samengevat: onbegrijpelijk. Volgens de rechters dacht de man alleen aan zichzelf en nam hij voor lief dat hij de jonge kinderen beschadigde.

Niet bewust van de ernstige gevolgen

Tijdens de zitting bood de man aan de ouders zijn excuses aan. Daarnaast liet hij weten dat hij vond dat hij al voldoende straf had gehad, niet in de laatste plaats omdat de school een bijeenkomst had georganiseerd voor ouders. Ze hebben het erger gemaakt dan het in werkelijkheid was, vond hij. De rechters zien dat anders. Ze schrijven in het vonnis dat ze tijdens de rechtszaak niet de indruk hebben gekregen dat de man oprecht bewust is van de ernstige gevolgen van zijn gedrag.

Dat hij geen beroepsverbod krijgt opgelegd is omdat de rechters ervan uit gaan dat de man zich niet opnieuw schuldig zal maken aan een zedenmisdrijf.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Rechtbank
menu