Hanzehogeschool Groningen werkt mee aan het grootste landelijke praktijkonderzoek naar klimaatadaptatie

Foto: Hanzehogeschool Groningen.

Floris Boogaard, lector Ruimtelijke Transformaties-Water van de Hanzehogeschool Groningen werkt met zijn onderzoeksgroep en diverse partijen mee aan het grootste landelijke praktijkonderzoek naar ‘kansen en risico’s rondom klimaatadaptatie in de stad’.

Boogaard is blij met de landelijke samenwerking. ,,Meer dan tien hogescholen en universiteiten en meer dan vijftig publieke en private partijen werken samen aan klimaatadaptatie. En dat verspreid over heel Nederland. Je zou kunnen spreken van het grootste landelijke praktijkonderzoek naar kansen en risico’s omtrent klimaatadaptatie in de stad. En hierin speelt de Hanzehogeschool met haar internationale participatieve tools als ClimateCafé en ClimateScan een belangrijke rol.”

Boogaard en zijn team werken aan drie projecten:

1: Groenblauwe oplossingen

Een tweejarig project dat begin dit jaar van start is gegaan. De Hanzehogeschool kijkt samen met gemeenten en waterschappen naar een klimaatbestendige inrichting in de openbare ruimte. Om de schade van hevige neerslag, extreme hitte en droogte zo beperkt mogelijk te houden worden zogenaamde ‘groenblauwe oplossingen’ aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn infiltrerende stadsparken, wadi’s, doorgroeibare verharding en regentuinen. Kortom, hoe kan je een stad zo inrichten dat water goed weg kan lopen? Tijdens het onderzoek wordt vooral gekeken naar de kansen en risico’s van het op lange termijn functioneren van deze oplossingen.

2: De Waterbergende Weg

Dit project gaat in april van start en onderzoekt ondergrondse klimaatadaptatie. Er wordt samengewerkt met meerdere hogescholen onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam. Onderzocht wordt of we wateroverlast én droogte tegen kunnen gaan, door ondergrondse waterberging onder wegen te benutten en metingen te verrichten.

3: Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen

Een project geleid door hogeschool Van Hal Larenstein. Vanwege hun inrichting zijn bedrijventerreinen erg kwetsbaar voor klimaatverandering: de effecten van hitte, droogte en intensieve neerslag zijn groter dan in andere stedelijke gebieden. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen, samen met ondernemers, bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendiger maken en tegelijk een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren door biodiversiteit en duurzaam watergebruik te ontwikkelen? Een voorbeeld is het Groningse bedrijventerrein Euvelgunne waar de Hanzehogeschool klimaatadaptatie op particulier terrein van bedrijven monitort.

Nieuws

Meest gelezen

menu