Hanzehogeschool Groningen verwacht dat studenten afstand blijven houden, ook als 1,5 meter wordt geschrapt

De Hanzehogeschool houdt er rekening mee dat studenten en docenten ondanks het schrappen van de 1,5 meter-regel in het onderwijs afstand houden. ,,Mensen snappen dat er corona is en men snapt ook dat men dan afstand houdt, daar waar het mogelijk is’’, zegt bestuursvoorzitter Dick Pouwels.

Bestuursvoorzitter Dick Pouwels van de Hanzehogeschool.

Bestuursvoorzitter Dick Pouwels van de Hanzehogeschool. Foto: Jaspar Moulijn

,,We hebben gezien wat de gevolgen zijn als we de regels helemaal loslaten.’’

‘Mensen snappen dat er corona is en men snapt ook dat men dan afstand houdt’

RTL Nieuws meldde donderdagmiddag dat universiteiten en hogescholen aan het begin van het nieuwe collegejaar weer open mogen zonder rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Het kabinet zou dat vrijdag tijdens de coronapersconferentie bekendmaken. Wel geldt er waarschijnlijk per collegezaal een maximumaantal studenten.

Pouwels reageert enthousiast. ,,Dit betekent dat het studiejaar weer op een normale manier vorm kan krijgen. Persoonlijk contact tussen docenten en studenten en studenten onderling is weer mogelijk. Even napraten, de ander zien; het is zo belangrijk. De effectiviteit van het onderwijs wordt hierdoor enorm verbeterd.’’

Hij denkt niet dat er meteen een streep door het online-onderwijs gaat. ,,Ook omdat er heel waarschijnlijk een maximum aantal van 75 of honderd studenten voor hoorcolleges zal gelden. Maar we zien ook dat online-hoorcolleges met de juiste ondersteuning effectiever kunnen zijn dan voor corona het geval was.’’

‘Vaccinatieplicht niet verstandig’

Het is nog onbekend of studenten zich vooraf moeten laten testen. Pouwels: ,,We hebben studenten en docenten opgeroepen zich te laten vaccineren. Ook is het met de gemeente en de GGD zo geregeld dat het voor alle studenten, ook die uit het buitenland komen, heel eenvoudig wordt om een vaccinatie te krijgen, ook zonder eerst een afspraak te maken. Uiteraard blijven de basis-hygiëneregels gelden en wijzen we de studenten op preventief zelftesten. Meer kunnen we niet doen. Ik denk niet dat het verstandig is toegangseisen voor het onderwijs in te gaan stellen. De toegankelijkheid van het onderwijs is een groot goed. Maar het is ook aan het kabinet maatregelen wel of niet in te voeren.’’

Zowel de Rijksuniversiteit Groningen als NHL Stenden willen nog niet reageren en eerst de persconferentie afwachten. Een woordvoerder van de RUG zei eind juli: ‘als het kabinet eist dat we studenten voor toegang moet testen om de 1,5 meter los te laten zijn we daar niet blij mee, maar doen we dat voor het onderwijs.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu