Hellum bijgepraat over versterking; vragen blijven en nieuwe vragen komen

Aandachtig luisteren inwoners van Hellum naar Hein Gerben van der Mei (links) en Anja Woortman (met de armen over elkaar). Foto: DvhN

In Hellum vond dinsdagavond de vijfde van negen voorlichtingsavonden over het versterken van woningen plaats. De vragen waren vooral praktisch van aard.

In Hellum, gemeente Midden-Groningen, staan 6 woningen met een verhoogd risico (waarvan 4 in het buitengebied), 78 woningen hebben een licht verhoogd risico, terwijl 237 huizen geen verhoogd risico hebben. Zegt de computer.

,,De computer berekent het risico’’, legde Hein Gerben van der Mei, projectleider van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), uit.

De computer berekent

De computer kijkt naar het bouwjaar, het gebruikte bouwmateriaal, het aantal bouwlagen en gevelopeningen. Gekoppeld aan grondbeweging berekent de computer of een woning in het aardbevingsgebied veilig is of versterkt moet worden.

De NCG en de gemeente Midden-Groningen legden dinsdagavond in dorpshuis Tonegido uit wat het betekent als de computer zegt dat een huis een verhoogd risico heeft. Dat betekent niets. Het betekent dat er te zijner tijd mensen komen om het huis te inspecteren.

Wat kapotgemaakt is wordt hersteld

,,Een inspectieteam bestaat uit twee inspecteurs, een asbestdeskundige en een bewonersbegeleider’’, legde Van der Mei uit. ,,Met de bewoners wordt een inspectieplan opgesteld, waarbij gekeken wordt naar de dakconstructie, vloeren en de muren; zijn die los dragend of is er verband met de constructie van het huis? Buiten wordt gegraven om de fundering bloot te leggen, binnen worden vloeren opengebroken en op het dak is iemand bezig. Wat kapot gemaakt is wordt hersteld.’’

Schadeherstel en versterken zijn verschillende zaken

Vragen waren er over de rolverdeling. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat over het versterken van woningen. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) handelt de schades af, terwijl het Centrum Veilig Wonen (CVW) de versterking organiseert en uitvoert. Dat de afdelingen schade en versterken niet samenwerken komt omdat schadeherstel cosmetisch is, terwijl versterken betekent dat bewoners veilig hun huis kunnen verlaten in het geval van een zware beving.

Een avond met SodM

Wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen beloofde dat er voor alle technische vragen een avond met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt gepland.

Nieuws

Meest gelezen

menu