Helpman-oost baalt van verkeerschaos

De verkeersingrepen in de zuidelijke stadswijk Helpman-oost vallen niet in goede aarde. Bewoners willen dat de gemeente Groningen met aanpassingen snel ingrijpt.

De kritiek is vervat in een brief die het wijkcomité Helpman op het Stadhuis liet bezorgen. De brief is de weerslag van een ledenvergadering die eerder deze maand is gehouden over de verkeersaanpassingen en snelheidsbeperkingen in de wijk.

Zondaars

Het grootste bezwaar richt zich op de inrichting van de wijk als 30-kilometerzone. Wijkbewoners constateren met grote regelmaat auto’s die de snelheidsbeperkingen aan hun laars lappen. Vooral op de Savornin Lohmanlaan en Haydnlaan rijden de auto’s dagelijks te snel. De zondaars zijn meestal automobilisten die hun kinderen naar school brengen.

Het Wijkcomité legde de klachten die na de zomer begonnen, aanvankelijk naast zich neer. Snelheidsbeperkende maatregelen moeten vaak even wennen. Nu blijkt, bijna een half jaar later, dat de weggebruiker zich niets van de snelheidsbeperkingen in de wijk aantrekt.

Geen reactie

Het Wijkcomité Helpman deed al eerder het verzoek om snelheidscontroles te houden, maar daarop kwam geen reactie. De politie staat niet te trappelen om hiervoor mankracht in te zetten. Dertig kilometerzones dienen door de inrichting van de rijbaan zelfregulerend te zijn. Volgens het wijkcomité wringt op dit punt de schoen. De straten die het betreft, zijn breed en nodigen uit tot hoge snelheid.

Met de veranderingen in de wijk wordt vooruitgelopen op de aanleg van een spoortunnel in het verlengde van de Helperbrink. Om sluipverkeer te voorkomen is de wijk minder toegankelijk gemaakt. Ouders die dagelijks met de auto hun kinderen naar school brengen en van school halen, moeten een grotere omweg maken. Een tweede probleem doet zich voor op de Helperbrink waar het verkeer alleen in westelijke richting mag rijden. Auto’s blokkeren het fietspad in westelijke richting. Dat levert gevaar op voor fietsers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu