Henk Mulder, gemeentesecretaris Midden-Groningen, wordt programmadirecteur Uitvoering Aanpak Piekbelasters

Henk Mulder. Bron: Linkedin (LNV)

Henk Mulder wordt met ingang van 1 februari 2023 programmadirecteur Uitvoering Aanpak Piekbelasters bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zijn grote opdracht: volgend jaar met zoveel mogelijk van de agrarische piekbelasters afspraken maken over het terugbrengen van hun stikstof-uitstoot.

Daarbij staan vier routes open: verandering van bedrijfsvoering, innoveren, verplaatsen of beëindigen. Daarnaast bereidt Mulder een hardere aanpak voor, mochten de piekbelasters en beleidsmakers er niet uitkomen. Daarbij is Mulder de hoofdverantwoordelijke qua gesprekken met de boeren. Het team dat de directeur op dit moment samenstelt moet de stikstof-reductie ‘met oog voor menselijke maat en individuele situatie’ realiseren.