Henk Scholte zoekt Gronings woord voor mondkapje; van bekbedekker en goavanmie-òf tot smoelschoetje

Groninger streektaalconsulent Henk Scholte verzamelt op sociale media Groningse woorden voor 'mondkapje'. foto archief dvhn

Het zou zo maar eens hét woord van 2020 kunnen worden: mondkapje, maar hoe zeg je dat in algemeen beschaafd Gronings? Henk Scholte, streektaalconsulent Centrum Groninger taal & cultuur (www.cgtc.nl) zet op een rijtje wat hij op sociale media tegenkwam.

Verschaaiden Grunnegers binnen tiedens dizze intelectuele lockdown hail creatief in de weer west mit t ombenuimen van mondkapjes noar t Grunnegs tou.

Summegen nait aal te fienbesnoard

Nieuws

menu