Herindeling zorgt voor hoog ziekteverzuim bij gemeenten. Eemsdelta zoekt met coach en bedrijfsarts naar oplossingen

Bij de gemeente Eemsdelta zijn relatief veel medewerkers langdurig ziek. Op dit moment gaat het om 7 procent van de circa vijfhonderd personeelsleden. Het landelijke gemiddelde ligt op 4,7 procent.

Het gemeentehuis van Delfzijl.

Het gemeentehuis van Delfzijl. Foto: Archief Jan Zeeman

Fractie Lokaal Belang Eemsdelta (LBE) gaf bij de vorige raadsvergadering aan zich zorgen te maken over het hoge ziekteverzuim onder het gemeentepersoneel. Het gaat om medewerkers die langer dan anderhalve maand ziek thuiszitten.

Herindelingen zorgen voor hoog ziekteverzuim