Vrijwilligers Reddingsgroep Oosterpoort B.B Groningen staan in 1954 tijdens de Koude Oorlog in het gelid. Wie weet de namen?

Reddingsgroep Oosterpoort B.B. op veemarkt, ca. 1954. Fotograaf onbekend, Groninger Archieven

Nationale Vrijwilligersdag is 7 december. Deze dag staat in het teken van de waarde van vrijwilligerswerk en waarderen van vrijwillige inzet.

Landelijk en lokaal wordt aandacht gevraagd voor de maatschappelijke waarde van vrijwillige inzet en worden overal in het land vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wat doe jij voor jouw vrijwilligers? volgens vrijwilligerswerk.nl oftewel Vrijwilliger, je bent een topper!

Reddingsgroep Oosterpoort B.B

De mannen op de foto staan niet in het zonnetje, maar op een wat druilerige veemarkt. Het zijn vrijwilligers van de reddingsgroep Oosterpoort B.B. De Bescherming Bevolking had als taak de bevolking te beschermen tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld.

Tijdens de Koude Oorlog, van 1945 tot de jaren 80, was er sprake van een nucleaire dreiging vanuit het Oostblok. Daarom werd, naast versterking van het leger en oprichting van de NAVO, in 1952 door de overheid de burgerorganisatie in het leven geroepen.

Wie weet namen?

Van de reddingsgroep Oosterpoort is tot dusver niemand bij naam bekend. Wie mailt? m.hermse@groningerarchieven.nl .

Meer foto’s van vroeger bekijken? Ga naar www.beeldbankgroningen.nl .

Herinnerings in beeld brengt de geschiedenis van Groningen in beeld door de Groninger Archieven en Museum aan de A.