Herinrichting Helperzoom in Groningen lijkt voor fietsers nog erger dan gevreesd: 'Hier gaan doden vallen'

Zowel de fietser als de auto rijdt vanaf de nieuwe kruising op de Helperzoom in Groningen even recht op het tegemoetkomende verkeer af. Foto: DvhN

De herinrichting van de Helperzoom in Groningen, bij de Helper Brink, pakt voor fietsers vooralsnog niet gunstig uit. Ze waren er al bang voor. Omwonenden houden de adem in.

,,Hier gaan doden vallen.’’ Een wijkbewoner is ervan overtuigd dat het snel mis gaat met fietsers, als de Helperzoomtunnel vanaf 3 april open is. Een blik op het kruispunt met de Helperzoom is wat hem betreft voldoende. Anderen staan er wat langer te kijken, maar dat kweekt geen enthousiasme. Integendeel. Er is weinig vertrouwen in de nieuwe verkeerssituatie.

Ontsluitingsweg

Het kruispunt met het Helperpad, de weg naar de Helperzoomtunnel, gaat op 3 april open als wijk-ontsluitingsweg tussen Europapark en Helpman (Goeman Borgesiuslaan) en is afgelopen weekeinde daarvoor ingericht.

Maar de verkeerssituatie is nu nog niet zoals het wordt: er staan nog hekken en afzetmateriaal zo lang de tunnel niet open is. Belangrijker: de auto’s rijden nu nog op de ouderwetse manier ‘rechtdoor’ over de Helperzoom, van en naar de spoorwegovergang Esperantostraat.

Fietssnelweg

Die belangrijke verkeersstroom valt straks weg. Dat maakt het kruispunt op minstens één plek rustiger en waarschijnlijk wat overzichtelijker. Maar volgens omwonenden maakt dat voor fietsers vanaf de nieuwe fietssnelweg (in beide richten aan dezelfde kant van de weg) allemaal niet zo veel uit.

Die moeten straks nog steeds - als ze van Haren naar de stad fietsen - drie of vier keer achter elkaar voorrang geven en de Helperzoom daarbij twee keer oversteken: eerst van de oostkant naar de westkant en dan weer terug.

Ze moeten eerst voorrang verlenen aan auto’s van achteren die de tunnel inrijden, dan aan auto’s van rechts die de tunnel uitkomen en vervolgens - na een stukje fietspad aan de westkant van de Helperzoom - aan auto’s die de Helper Brink uit komen én het resterende verkeer op de Helperzoom.

Waarschijnlijk, maar dat is nu nog niet duidelijk, moeten ze ook nog voorrang verlenen aan fietsers uit de tunnel. Al met al ziet het er bij voorbaat niet lekker uit. Ondertussen rijden auto’s ook nog geregeld het nieuwe fietspad op - en rijden fietsers op de weg.

Verkeerslichten

Het zal allemaal wel wennen, denken experts. Verkeerslichten, zoals bij de kruising met de Duinkerkenstraat aan de andere kant van de tunnel onder het spoor, vond de gemeente niet nodig. Onbegrijpelijk, meent de Helpman-bewoner die z’n hondje uitlaat. Volgens hem moeten automobilisten die aan de noordkant van de Helperzoom moeten zijn straks ook rare manoeuvres maken bij tegenliggers.

Maar niemand weet nog zeker hoe druk het straks wordt: dé graadmeter voor verkeersveiligheid. Fietsersbond en wijkbewoners vreesden jaren geleden al voor een onhoudbare verkeerssituatie in de spits (want onveilig, niet toekomstbestendig en geen doorstroming). Ze wezen erop dat de richtlijnen voor een fietssnelweg totaal anders zijn, maar gemeenteraad, Prorail noch Aanpak Ring Zuid had geld voor een fietstunneltje over.

De Helperzoomtunnel is gebouwd om interwijkverkeer mogelijk te maken na het afbreken van de op- en afritten van de Zuidelijke Ringweg. Aanpak Ring Zuid paste de verkeerssituatie in Helpman en Coendersborg al in 2016 en 2017 aan, om te voorkomen dat sluipverkeer dwars door de wijk naar de tunnel zou rijden. Toen werd nog gedacht dat de nieuwe route in 2018 klaar zou zijn, voordat de op- en afritten zouden verdwijnen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu