Het Drentse en Groningse landschap al eeuwenlang onveranderd? Welnee

De met eiken begroeide brinken in Drenthe, de Groningse dorpen als groene eilandjes in het landschap: zonder de ruilverkavelingen na de Tweede Wereldoorlog had Nederland er heel anders uitgezien.

Henk van Blerck bij karakteristieke beplanting rondom een es, hooggelegen landbouwgrond, in Westerbork.

Henk van Blerck bij karakteristieke beplanting rondom een es, hooggelegen landbouwgrond, in Westerbork. Foto: Marcel Jurian de Jong

Henk van Blerck (63) uit Rhenen deed voor zijn promotie bij de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar het ontstaan van het naoorlogse landschap. ,,Veel mensen beseffen het niet als ze bijvoorbeeld naar die dikke bomen op de Drentse brinken kijken, maar ons land zag er voor en vlak na de oorlog heel anders uit. Men denkt dat het altijd zo geweest is, maar feit is dat 70 procent van het Nederlandse landschap tijdens de ruilverkavelingen na de oorlog is ontstaan. Er is ontzettend veel veranderd.’’

‘Men denkt dat het landschap er al heel lang zo uitzag’