Het Nederlandse nikabverbod: hypocriet in het licht van de mondkapjesplicht

De Groningse Kosovare Duraku concludeert in haar onderzoek dat het nikabverbod direct moet worden teruggedraaid. Eigen foto

Kosovare Duraku rondde na een master internationaal strafrecht onlangs aan de RUG ook haar master mensenrechten af. Daarvoor onderzocht ze of het Nederlandse ‘boerkaverbod’ in overeenstemming is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wat bleek? Dat is het niet. Het dringende verzoek van de overheid om mondkapjes te dragen vanwege corona, maakt deze conclusie wat Kosovare betreft extra wrang.

Kosovare, op 26 juni werd door de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Geert Wilders en Sietse Fritsma (PVV) goedgekeurd om een verbod gezichtsbedekkende kleding in te stellen binnen het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen. De wet trad op 1 augustus 2019 in werking. Wat was je eerste reactie?