Roep om aparte aanpak coronavirus in het Noorden. 'Echt geen grensposten met Overijssel of betonblokken op Afsluitdijk nodig'

Gezondheidseconoom prof. dr. Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen. Foto: Siese Veenstra

Het coronabeleid van Nederland is volgens gezondheidseconoom Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen niet failliet. Maar het kan op onderdelen een stuk beter.

Zijn standpunt: ook mensen die geen symptomen hebben, moeten worden getest. ,,Dat gebeurt ook in Duitsland. Iedereen die contact heeft gehad met iemand die besmet is, wordt daar getest.’’

Vooropgesteld, het heeft ‘niets’ met zijn Duitse afkomst te maken dat hij de testpraktijk van onze oosterburen ten voorbeeld stelt. Hij woont al dertig jaar in Nederland, is op zijn achtste hier gekomen. ,,Ik voel me meer Groninger dan Duitser’, zegt de gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health.

Effectieve maatregelen

Door iedereen te testen die met een besmet persoon in aanraking is geweest, verklein je volgens hem de mogelijkheid dat het virus zich ongelimiteerd kan verspreiden. Dan zit je er dichter op, heb je sneller in kaart hoe de besmetting zich uitbreidt en kun je effectieve maatregelen nemen.

Meer testen betekent automatisch dat de GGD meer mankracht nodig heeft. Mierau denkt dat dit geen probleem hoeft te vormen. ,,Desnoods schakel je studenten van de medische faculteit in.’’

Noord-Nederland het veiligst

Mierau is een pleitbezorger van een regionaal coronabeleid, net als prof. dr. Alex Friedrich, hoofd van de afdeling microbiologie en infectieziekten van het UMCG. Nederland kun je volgens Mierau ‘epidemologisch’ indelen in een ‘stuk of vijf’ regio’s. Deze gebieden kun je onderscheiden op basis van de besmettingsgraad. Die ligt - zoals iedereen weet - in Noord-Nederland verreweg het laagst. ,,Voor elke regio moet je ander beleid hanteren. Dat is niet alleen effectiever, het vergroot ook het draagvlak onder de bevolking van het beleid.’’

Je hoeft het Noorden niet fysiek af te grendelen van de rest van het land. Er hoeven geen grensposten met Overijssel of betonblokken op de Afsluitdijk worden geplaatst. ,,Het uitgangspunt van de intelligente lockdown is dat mensen handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt landelijk, dus waarom zou dat niet op regionaal niveau kunnen?’’

‘Vertrouwen is cruciaal’

De overheid dient volgens de gezondheidseconoom ‘slagvaardigheid’ uit te stralen. Burgers moeten het idee hebben dat de overheid in staat is het virus bestrijden. ,,Dat wekt vertrouwen op.’’

Dat is cruciaal voor het herstel van de economie. ,,Als je mensen zekerheid verschaft, dan gaan ze weer consumeren en investeren. De economie gedijt op basis van vertrouwen.’’

‘Stapsgewijs naar normalisering’

Mierau wil dat het Noorden ‘stapsgewijs’ toe gaat naar de normalisering van de samenleving. ,,Tegelijk moet je goed kijken hoe het gaat. Als er een virusbesmetting is, zoals deze week in Groningen, Stadskanaal en Paterswolde, dan moet je gericht ingrijpen en gepaste maatregelen nemen.’’

Dat diverse landen hun grenzen momenteel openen voor toeristen, vindt hij niet problematisch. ,,In gebieden met vergelijkbare risico’s op besmetting kun je best rondreizen. Ik zou graag zien dat we Europa onderverdelen in regio’s op basis van besmettingsgraad. Daarom wordt het hoog tijd dat er een Europees coronabeleid komt.’’

‘Dat moeten virologen bepalen’

Mierau wil niet beweren dat de anderhalvemeter-regel in Noord-Nederland alvast kan worden afgeschaft. ,,Dat moeten virologen bepalen.’’ Maar hij is wel voorstander van ‘maatregelen die in verhouding zijn met het risico op besmetting’. ,,Als de kans daarop erg laag is, dan kun je op een gegeven moment besluiten de anderhalvemeter-regel los te laten.’’

Nieuws

menu