Het Noorden krijgt de grootste waterstoffabriek van Europa en die komt waarschijnlijk in de Eemshaven

Er rijdt al een trein op waterstof in Duitsland, en straks misschien ook wel in Nederland. Foto: EPA/David Hecker

Gasunie en het Franse energieconcern Engie willen een groene waterstoffabriek bouwen in het Noorden.

De meest waarschijnlijke locatie is de Eemshaven, op het terrein waar de Eemscentrale en het windmolenpark van Engie staan. Met de bouw is een investering gemoeid van naar schatting 50 tot 100 miljoen euro. Beide bedrijven willen geen bedrag noemen.

Gasunie en Engie presenteerden het plan donderdagmiddag tijdens het congres Wind Meets Gas in Groningen. De fabriek bestaat uit een zogeheten elektrolyser die met elektriciteit water scheidt in zuurstof en waterstof. Die krijgt een vermogen van 100 megawatt. Ter vergelijking: de grootste elektrolyser die momenteel in Europa staat heeft een vermogen van 10 megawatt.

2030

Gasunie en Engie willen de fabriek geleidelijk opschalen naar een veel groter vermogen van misschien wel een gigawatt in 2030. ,,De techniek is echter nog niet zo ver ontwikkeld dat je daar in één stap naartoe kunt gaan”, zegt Engie-woordvoerder Michael Verheul. Bovendien zijn er voor het opvoeren van de productie meer windparken-op-zee nodig die groene stroom leveren.

Gasunie en Engie zeggen met het initatief de energietransitie en de ontwikkeling van de groene-watersofeconomie te willen versnellen.

Delfzijl

Beide bedrijven hebben om een reeks redenen gekozen voor het Noorden als vestigingsplaats: de aanwezigheid van groene stroom (van windpark-op-zee Gemini, de kabelverbindingen met Noorwegen en -vanaf volgend jaar- Denemarken), het bestaande gasnetwerk dat voor waterstof kan worden gebruikt, de opslagmogelijkheden in de cavernes van Gasunie in Zuidwending en de nabijhdeid van grote industriële verbuikers in Delfzijl.

Verheul beaamt dat de meeste van die voordelen in het bijzonder gelden voor de Eemshaven. ,,We hebben daar natuurlijk ook al grond in eigendom”, zegt hij. Volgens hem is de keuze van de Eemshaven nog geen gedane zaak, omdat de haalbaarheidsstudie uiteindelijk de meeste geschikte plek moet aanwijzen.

Opslag

Woordvoerder Chris Glerum van de Gasunie wijst erop dat de fabriek ook een belangrijke functie krijgt voor de balans in het elektriciteitssysteem. Als de windparken meer stroom leveren dan op dat moment nodig is, kan die worden omgezet in waterstof en opgeslagen. Zonodig kan de waterstof weer worden omgezet in elektriciteit, als de productie van windenergie achterblijft bij de vraag.

Pilot

Gasunie heeft al een bescheiden pilot met een elektrolyser van 1 megawatt bij de gasopslag in Zuidwending. Het gaat met Nouryon (voorheen Akzo) in Delfzijl een eletrolyser bouwen met een vermogen van 20 megawatt. Deze week maakten Gasunie en TenneT (beheerder van het electriciteitsnetwerk) bekend dat hun Duitse dochters met Thyssenkrupp een elektrolyser van 100 megawatt gaan bouwen op een nader te bepalen plaats in Nedersaksen. TaTa Steel in IJmuijden kondigde donderdagochtend aan een waterstoffabriek voor eigen gebruik te bouwen. Die moet de staalproductie verduurzamen.

Nieuws

menu