Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Groningen is gedaald (terwijl er door de coronacrisis juist meer meldingen werden verwacht)

Nathalie Kramers. Foto: Studio Oostrum/Jeugdbescherming Noord

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Groningen is in maart gedaald ten opzichte van eerdere maanden en is deze maand waarschijnlijk nog lager. Dat zegt Nathalie Kramers, zij is bestuurder van Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen. De ontwikkeling is opmerkelijk, de verwachting was juist dat tijdens de coronacrisis meer meldingen binnen zouden komen.

Normaliter komen maandelijks ruim driehonderd meldingen binnen bij Veilig Thuis Groningen. Afgelopen maand zat dat ‘ruim onder de driehonderd meldingen’. Geen enorme daling dus, maar wel een die zich in april heeft doorgezet, verwacht Kramers. Die daling is zichtbaar voor op alle vormen van huiselijk geweld, dus ook op kindermishandeling, zegt Kramers. Daarmee volgt Groningen de landelijke trend.

Actief helpen bij bekende kwetsbaren

Vorige maand waarschuwde Veilig Thuis in deze krant nog voor de mogelijke gevaren die op de loer lagen nu veel mensen bij elkaar op de lip zitten, er mogelijk financiële onzekerheden zijn en een uitlaatklep bovendien ontbreekt. Dat kan zorgen voor extra spanning en irritatie in huishoudens.

Kramers ziet twee redenen voor de daling. Professionals uit de (jeugd)zorg, het onderwijs en de politie doen normaal vaak meldingen, maar zij komen minder vaak bij mensen thuis en zien hen minder vaak in hun werkomgeving. Onbekende situaties komen daardoor minder snel in beeld. De daling wordt geremd doordat professionals actief bellen met gezinnen waarvan bekend is dat ze kwetsbaar zijn. „Dat gaat dan vooral per telefoon of beeldbellen. Zij voorkomen zo wellicht eventuele escalaties.”

Extra communicatiekanalen

Er zijn dan ook zorgen over ‘schrijnende situaties die buiten beeld blijven’ maar waarvan het goed mogelijk is dat die zich hebben ontwikkeld. Om die reden probeert de organisatie behalve via de telefoon en e-mail ook bereikbaar te worden via een chatfunctie en WhatsApp. Ook wordt met belangstelling gekeken naar apothekers in Frankrijk, bij hen kan middels het codewoord ‘Masker 19’ om hulp gevraagd worden. Hierdoor zou het makkelijker worden voor mensen die niet durven te bellen met Veilig Thuis of de politie om toch een signalering door te geven of om hulp te vragen.

Want de meldingen die wél binnenkomen worden ‘goed’ opgepakt. „We zijn positief over alle tegenmaatregelen die door de gemeenten en wijkteams zijn getroffen en over de adviesaanvragen van burgers en professionals die wij wel binnen krijgen.” Er wordt steeds gepraat met betrokkenen, onderzocht hoe het zit en hoe geholpen kan worden. Bij crisissen gaan hulpverleners nog steeds op huisbezoek. Wel is het aantal gemelde crisissen in maart en april gedaald.

‘Ook pleger wil oplossing’

„We moeten het ook nu bespreekbaar maken als mensen ze zich zorgen maken om zichzelf of om anderen. Dat is al een belangrijke eerste stap in de hulp”, zegt Kramers. Doorgaans willen beiden de situaties doorbreken en advies krijgen om de situatie te doorbreken, weet zij.

„Wij roepen buren, familie en vrienden op om alert te zijn en om met Veilig Thuis contact op te nemen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.” Dat kan anoniem. „Of vraag aan het kind, de jongere of volwassene hoe het gaat en luister. Die vraag stellen en willen luisteren naar het antwoord, kan voor sommigen al helpen om hulp te zoeken of om even weer lucht te voelen om het zelf op te lossen. Dat geldt overigens zowel voor de slachtoffers als voor de plegers.”

Veilig Thuis is gratis te benaderen via 0800-2000. Meer informatie over huiselijk geweld? www.veiligthuisgroningen.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu