Het basisonderwijs in Groningen heeft er zin in. Maar: 'We worden gezien als coronaproeftuin'

Een aantal leerkrachten van Dom Helder Camara Basisschool in Beijum wordt maandag met een mobiel scherm van plexiglas uitgerust. Het is maar een voorbeeld van hoe scholen zich in bochten wringen om goed onderwijs met coronamaatregelen te combineren.

Basisscholen breiden zich voor op lesgeven in coronatijd.

Basisscholen breiden zich voor op lesgeven in coronatijd. Foto: ANP

,,Enkele leerkrachten hebben zelf of een partner met een kwetsbare gezondheid’’, legt directeur Joyce Mollema uit. ,,Zij krijgen een mobiel scherm met een gleuf. Stel nu dat een leerling bij zijn tafeltje uitleg krijgt, dan plaatst de leerkracht het scherm tussen zichzelf en de leerling.’’ Het personeel heeft de afgelopen dagen alles uit de kast gehaald om maandag klaar te zijn. ,,En het is gelukt.’’

Scholen klaar, maar er zijn zorgen

Ook andere basisscholen in de stad en de provincie Groningen zijn klaar om weer les te geven. Maar er leven zorgen. ,,Het onderwijs wordt als proeftuin gezien”, meent Jaap Hansen, bestuursvoorzitter van stichting openbaar onderwijs Oost-Groningen (SOOOG).

Spannend wordt het maandagmorgen sowieso, want niemand kan nog inschatten of er zich leerkrachten ziek melden of dat ouders hun kinderen thuis laten. Hoe het ook uitpakt: de deuren van de 23 scholen die onder (SOOOG) vallen, gaan open. Bij de onderwijsinstelling zijn 325 leerkrachten in dienst en volgen ruim 2800 kinderen onderwijs.

Hansen proeft wel dat veel van de leerkrachten het thuis zitten beu zijn en weer aan de slag willen in de klas. ,,Er heerst een positieve sfeer. Signalen dat leerkrachten zich ziek melden, heb ik vooralsnog niet. Onze bedrijfsarts staat klaar om eventuele zorgen weg te nemen.” Mochten zich toch veel onderwijzers ziek melden, dan heeft de SOOOG een probleem. ,,Want vervangers zijn er amper. ” Dit geldt overigens voor de meeste onderwijsinstellingen.

Vroeg of laat besmet raken lijkt onvermijdelijk

De zorg die Hansen heeft zit hem erin of het op dit moment verstandig is, wetende dat we kampen met een lerarentekort, om onder druk de scholen op te starten.

Hij schrijft: ,,Zolang we niet beschikken over een vaccin zal het virus zich blijven verspreiden. Vroeg of laat besmet raken, lijkt onvermijdelijk. Wat schieten we ermee op als ouders uit voorzorg kinderen thuis houden, leerkrachten uit de risicogroep geen les kunnen geven en leerkrachten die aan de slag gaan ziek worden? Vervangers waren en zijn er niet. Het gevolg, halve bezetting, kinderen die thuis blijven, groepen naar huis enzovoort.” Hansen beseft ook dat Nederland verder moet.

Jan de Boer van VCO Midden- en Oost-Groningen, (20 scholen, 270 medewerkers en circa 2400 leerlingen) vindt dat het openstellen van de scholen met een ‘sluier van onzekerheid gepaard gaat’. ,,Ondanks alle te nemen maatregelen is het spannend.” Het liefst had De Boer gezien dat de scholen op 1 juni zouden opengaan. Een aantal leerkrachten zal maandag niet voor de klas staan en ook enkele kinderen blijven thuis. Daar heeft De Boer begrip voor. ,,Toch hebben we er met z’n allen weer zin in. Maar het blijft natuurlijk een experiment wat we doen.”

Dagelijks onderwijs niet mogelijk

VCOG, de koepel voor christelijk en algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeente Groningen, wil de kinderen het liefst dagelijks in de klas hebben.

,,Dat is vanuit pedagogisch en didactisch standpunt het beste’’, zegt voorzitter Erik Vredeveld. ,,Dan hadden we ervoor gekozen de klassen in tweeën te splitsen, waarbij de ene helft ‘s morgens les krijgt en de andere helft ‘s middags aangevuld met huiswerk. Maar dat bleek niet met met de kinderopvang te combineren. Dus nu kiezen we voor een andere maatregel, waarbij de klassen worden gehalveerd. De ene helft komt bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag. De andere helft komt dinsdag en donderdag. De weken erna wordt dit omgedraaid.’’

Opvang kinderen met ouders vitaal beroep puzzel

Volgens Vredeveld zijn er maandag genoeg leerkrachten aan het werk, zodat er voor elke klas een meester of juf staat. Het is voor scholen een heel gepuzzel. Vredeveld: ,,Wat doe je bijvoorbeeld met de opvang van kinderen met ouders die een vitaal beroep hebben? Die kunnen overdag vaak niet naar de opvang. We hebben besloten dat er per groep maximaal drie kinderen bij kunnen, mocht er voor hen geen opvang zijn. Ook is er aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.’’

35 leerkrachten van O2G2 blijven thuis

Van de circa 700 leerkrachten van Openbaar Onderwijs Groningen (voorheen O2G2) blijven er ongeveer 35 thuis, omdat zij, hun partner of een gezinslid een kwetsbare gezondheid hebben. ,,Rond de coronamaatregelen trekken we nog steeds samen op met de grote besturen en kinderopvang voor zoveel mogelijk eenduidigheid en goede aansluiting op elkaar in de regio’’, laat een woordvoerster weten. ,,In Groningen volgen we het landelijk model van halve klassen en hele dagen. Hoe scholen dat exact invullen, verschilt per school en hangt onder andere samen met welk rooster ze normaal gesproken werken en wat voor afspraken er met de opvang zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu