Zelfs tien jaar na zijn dood is het gevecht om de miljoenen van horecaytycoon Sjoerd Kooistra nog in volle gang: 'Het faillissement van Sjoerd heeft veel leed veroorzaakt'

Het faillissement van horecatycoon Sjoerd Kooistra uit Groningen is tien jaar na zijn dood nog atlijd niet afgerond. Foto: Reyer Boxem

De Groninger horecatycoon Sjoerd Kooistra overleed tien jaar geleden, maar het faillissement van zijn imperium is nog steeds niet afgerond. De curator voert een juridisch gevecht met Kooistra's voormalig advocaat Oscar Hammerstein, die miljoenen euro’s zou hebben onttrokken aan de boedel.

Het faillissement van Plassania, het bedrijf van de op 28 juni 2010 overleden Sjoerd Kooistra ,,betreft een groot en complex faillissement met veel verhypothekeerd vastgoed en ongeveer negentig cafés, verspreid over Nederland”, verklaart curator Seerp Gratama de lange duur.

,,Diverse zaken waren onduidelijk en vergden het nodige onderzoek. Daarnaast is er een procedure gevoerd met een hoger beroep, waarin nu nog het pleidooi moet plaatsvinden.”

Plassania, onder meer eigenaar van het kroegencomplex aan de zuidzijde van de Grote Markt in Groningen, ging failliet nadat Kooistra suicide pleegde in juni 2010. Kooistra liet volgens het laatste curatorenverslag liefst 117 miljoen euro schuld achter.

Er zit slechts zo’n 5,7 miljoen euro ‘in de pot’. ,,Heel veel kleinere schuldeisers hebben het nakijken”, weet Grietje van der Veen, nicht van Kooistra, en lange tijd diens rechterhand in Plassania. ,,Het faillissement van Sjoerd heeft veel leed veroorzaakt.”

Een schimmige rol van advocaat Oscar Hammerstein?

Er komt misschien nog zo’n 180.000 euro bij, als de rechter het met curator Gratama eens is dat advocaat Oscar Hammerstein dat bedrag nog moet betalen aan de boedel van Plassania. Vlak voor zijn zelfverkozen dood maakte Kooistra zo’n 2 miljoen euro over naar zijn partner Dick Loorbach. Daarvan betaalde Loorbach na Kooistra's dood enkele rekeningen in Spanje en 1,5 miljoen gireerde hij naar de ‘derdenrekening’ van Hammerstein. Advocaten houden zo’n bankrekening aan om geld van derden tijdelijk te stallen.

Van die 1,5 miljoen zou Hammerstein rekeningen van Plassania hebben betaald. Zo zou bierbrouwer Grolsch 400.000 euro hebben ontvangen, vertelt Loorbach in het boek De Zaak Kooistra uit 2012. Hammerstein zou daarnaast een eigen factuur aan Kooistra van 280.000 euro hebben verrekend, in plaats van achter aan sluiten bij de rest van de schuldeisers.

Twee boedels, eentje van Dick Loorbach persoonlijk en eentje van Plassania

Dick Loorbach werd ook persoonlijk failliet verklaard. Buiten Plassania om was Loorbach samen met Kooistra eigenaar van enkele horecazaken, waaronder Kaap Hoorn aan het Paterswoldsemeer. Hierdoor zijn er twee boedels, die van Plassania en die van Loorbach persoonlijk.

Gratama spande samen met de curator van Loorbach een zaak aan tegen Hammerstein. ,,De procedure gaat over de besteding van die 1,5 miljoen euro, waarvan een deel is besteed aan declaraties (van Hammerstein, red.).”

,,Het slaat nergens op”, stelt Hammerstein over de nog lopende procedure. ,,Een heel verstandige rechter denkt er ook zo over. Er is een eindvonnis waarin alle vorderingen worden afgewezen.”

Volgens Gratama zit het anders en heeft de rechtbank in 2018 geoordeeld dat Hammerstein zo’n 180.000 euro dient te betalen aan de boedel van Loorbach. ,,Daartegen is hoger beroep ingesteld, zowel door Hammerstein als door mij,” zegt Gratama. ,,Ook door mij, aangezien dat bedrag naar mijn mening aan de boedel van Plassania toekomt, en niet aan die van Loorbach.”

De schoorsteen van curator Gratama rookt al tien jaar dankzij de zaak-Kooistra

Hammerstein: „Gratama verkoopt al tien jaar grote onzin. Waarom? Zolang de zaak loopt rookt de schoorsteen van Gratama. Het laatste curatorenverslag dateert van 18 maart 2020. Dat is treffend, want dat is de verjaardag van Kooistra.''

,,In bijlage 5 van dat verslag staat het salaris van de curator tot nu toe. Dat is, en ik citeer, 1.626.646 euro en 26 cent. Opmerkelijk is dat deze bijlage niet is gedeponeerd bij de rechtbank, maar wij hebben hem wel”, aldus Hammerstein. Volgens Gratama is die bijlage gewoon verstrekt en is er niets vreemds mee aan de hand.

Ook voormalige medewerkers van Kooistra vinden het lang duren. ,,Dat het faillissement nog steeds niet klaar is, is belachelijk,” zegt Van der Veen. ,,In Groningen noemen we de curator Graaiema .”

Kooistra's voormalige naaste medewerker Martin Nijdam vindt de lange tijdsduur 'schandalig'. ,,Ik heb voor Gratema en zijn kantoor geen goed woord over. Die bloedhonden vreten de hele pot leeg en ik weet zeker dat er na tien jaar onderzoek en waarschijnlijk 3 miljoen euro aan kosten verder niets uitkomt.”

Enorme leningen van Heineken, Inbev en Grolsch lieten schuld flink oplopen

De schuld kon zo oplopen omdat Heineken, Inbev, Grolsch en enkele banken aan Kooistra enorme bedragen hadden geleend, en de Belastingdienst had nog geld tegoed. ,,We waren de grootste schuldeiser van Plassania en van de heer Kooistra”, bevestigt bierbrouwer Heineken.

Banken, en vooral de brouwerijen, hadden in ruil voor die financieringen ook zekerheden gesteld op de meest waardevolle zaken in het bedrijf, door middel van kettingbeding (nieuwe exploitanten konden niet overstappen naar een andere brouwer noch over prijzen onderhandelen) en pandrechten op zaken als de goodwill (zaken als locatie, aanloop, reputatie), inventarissen van kroegen en onroerend goed. Daardoor bleef er weinig over voor de curator.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu