De geschiedenis van de Hoofdstraat in Ter Apel wordt in de laatste maanden van dit jaar letterlijk in de etalage gezet

De geschiedenis van de middenstand aan de Hoofdstraat in Ter Apel wordt in de laatste maanden van dit jaar in de etalage gezet. Letterlijk.

Een van de foto's die in de etalage wordt gezet

Een van de foto's die in de etalage wordt gezet Foto: archief Rienhart Wolf

In de etalages van de huidige winkels aan die Hoofdstraat staan namelijk grote zwart-wit foto’s die dat verleden in beeld brengen. ,,Mensen kunnen zo door de straat wandelen en al lopend de geschiedenis bekijken’’, zegt Rienhart Wolf.

Hij is lid van de Ter Apeler Kring van de Historische Vereniging Westerwolde. Die kring besteedt op allerlei manieren aandacht aan het verleden van het grensdorp. En daarin speelde en speelt de Hoofdstraat, gelegen aan het Stads-Ter Apelkanaal, een cruciale rol.

Eerste echte verkeersader

Die straat was in de 19de eeuw, toen dat kanaal was gegraven, de eerste verkeersader van het dorp. ,,Daarachter had je niet de bebouwing die er nu is’’, aldus Wolf. ,,Aan de straat vestigden zich de eerste middenstanders. Kruideniers, slagers, bakkers maar ook caféhouders.’’

In de 20ste eeuw breidde het winkelaanbod aan de straat zich verder uit. Het Handelshuis, bakker Bos, het café Bos, de kledingzaken van Bokel en Schomaker, het zijn namen die de oude Ter Apelers als muziek in de oren klinken.

Positief

,,Maar al die winkels zijn er niet meer, hun panden ook niet meer’’, aldus Wolf. ,,Er staan nu andere winkels. De eigenaren daarvan hebben we verteld dat we mensen willen laten zien hoe het vroeger was en gevraagd of we foto’s van vroeger in de etalages willen zetten. De reacties waren heel positief.’’

En daardoor loopt vanaf 2 oktober tot het eind van het jaar een ieder die door de Hoofdstraat wandelt, langs het verleden van die straat. ,,Bij de een zal dat nostalgische gevoelens opwekken, een ander steekt er hopelijk iets van op’’, zegt Wolf. ,,En het is een expositie die heel corona-veilig is. Daarbij wordt ook in de bibliotheek in het dorp aandacht besteed aan de straat.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu