Het regent bouwaanvragen in de gemeente Westerwolde

Het regent bouwaanvragen bij de gemeente Westerwolde Foto: Huisman Media

Bij de gemeente Westerwolde zijn in de afgelopen anderhalf jaar aanvragen voor de bouw van 239 nieuwe woningen binnengekomen.

Daarvan zijn 158 positief beoordeeld, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). ,,Tegen de overige 81 hebben we nee gezegd, die voldeden niet aan onze voorwaarden’’, zo laat hij weten.

De hausse aan aanvragen is het gevolg van de versoepeling van de bouwregels waar de gemeenten in Oost-Groningen ruim anderhalf jaar geleden afspraken over maakten. Tot dan mocht alleen een nieuw huis worden gebouwd als er ook meteen de sloop van een ander pand tegenover stond. Van dat strikte regime stapten de gemeenten af.

Westerwolde besloot toen zelfs buiten de al bestaande contingenten de bouw van 200 extra woningen toe te staan, onder enkele voorwaarden. Zo moeten die nieuwe huizen passen in de structuur van dorpen en mogen ze niet in het buitengebied worden gebouwd.

Al 23 bouwvergunningen afgegeven

Meteen na het nemen van dat besluit begonnen de aanvragen binnen te stromen. ,,En inmiddels hebben we dus 158 verzoeken positief beoordeeld ’’, zegt Huizing. ,,In 23 gevallen hebben we zelfs al een bouwvergunning afgegeven.’’

Volgens de wethouder zijn de aanvragen ingediend door bewoners van de eigen gemeente die bijvoorbeeld ergens nog een perceel grond hebben liggen en daarop een nieuw huis of meer huizen willen bouwen. ,,Maar ook veel mensen van buiten de gemeente hebben aanvragen ingediend. Een aantal projectontwikkelaars is ook onder hen.’’

Huizing is niet verrast door de vele aanvragen. ,,Het toont de grote behoefte aan nieuwbouw en dat hadden we verwacht. Door de nieuwbouw zullen er ook panden vrij komen en onze hoop is dat zich daar onder meer jongeren uit onze gemeente in vestigen. We houden goed in de gaten of dat gebeurt en of er geen leegstand ontstaat maar we hebben goede hoop dat leeg komende huizen nieuwe bewoners krijgen en dat er zo een betere doorstroming op de woningmarkt ontstaat.’’

Dat laatste was een belangrijke reden voor de gemeentebestuurders in het als krimpregio te boek staande Oost-Groningen om tot de versoepeling over te gaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu