Het voormalige gemeentehuis in Bedum staat binnenkort te koop. Deze twee stichtingen hebben belangstelling - en dit zijn hun plannen

Initiatiefnemers Rinze Kramer, Joost Boskamp en Klaes Hoekstra (Beemstee) en Peter Barthel (Kultuurhoezen) voor het Bedumer gemeentehuis. Karel Velzen (Beemstee) ontbreekt op de foto. Peter Russchen

Het voormalige gemeentehuis in Bedum komt binnenkort op de markt. Als het aan twee belangstellende Bedumer stichtingen ligt, staat het niet lang te koop: zij slaan de handen ineen en zien het als de ideale locatie voor seniorenhuisvesting en een Kultuurhoes.

De Stichting Cultureelcentrum Hogeland en de Stichting Sociaal Woonproject Beemstee gaan samenwerken: volgens hen is het voormalige gemeentehuis in Bedum bij uitstek geschikt voor seniorenhuisvesting, in combinatie met een Kultuurhoes. Zo’n Kultuurhoes is een plek waar jong en oud terecht kan voor vrijetijdsbesteding, maar ook voor talentontwikkeling - denk aan muziek- of computerlessen, of aan een ruimte voor de schaakclub of toneelvereniging.

Met hun plan hopen de stichtingen een sociaal en levensloopbestendig woonproject voor ouderen op te zetten. Daarnaast willen ze bijdragen aan brede cultuurparticipatie, talentontwikkeling en levenslang leren. Het Nationaal Programma Groningen (NPG), een samenwerkingsverband van de overheid, is enthousiast over het plan en reserveerde er enkele miljoenen voor. Samen met NPG-partner Roemte willen de stichtingen Beemstee en Cultuurcentrum Hogeland de komende periode een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Naast de seniorenwoningen en het Kultuurhoes denken de initiatiefnemers ook aan maatschappelijke functies voor het pand, zoals een loketfunctie voor de gemeente of de politie. De initiatiefnemers willen de plannen in samenspraak met de inwoners van Bedum ontwikkelen.

Nieuws

Meest gelezen

menu