Het wachten op een status is voorbij voor Afghaanse evacué Saadat Mousavi in Zoutkamp. 'Ik kan me nu een toekomst in Nederland voorstellen'

Twee derde van de tweeduizend Afghaanse vluchtelingen in Nederland heeft inmiddels een status gekregen. Ook de Afghaanse journalist Saadat Mousavi kreeg begin december een voorlopige verblijfsvergunning voor vijf jaar. In Zoutkamp begint zijn nieuwe leven. ,,Eerst Nederlands leren.’’

Saadat Mousavi

Saadat Mousavi Foto: Jan Willem van Vliet

Hij is een beetje Nederlands geworden. Zo voelt dat. Na drie maanden afwachten in opvanglocaties - eerst in Zoutkamp, toen in Harskamp en sinds twee weken terug in Zoutkamp - heeft Saadat Mousavi van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) een verblijfsvergunning gekregen voor vijf jaar.

Nieuws

menu