Ledental van Sportvisserij Groningen Drenthe blijft nog altijd licht groeien. 'Het wordt druk aan de waterkant deze zomer'

Het aantal vissers in Groningen en Drenthe groeit nog altijd.

Het aantal vissers in Groningen en Drenthe groeit nog altijd. Foto: Archief/DvhN

De vereniging Sportvisserij Groningen Drenthe rekent op een zomer met heel veel vissers aan de waterkant. Dit vanwege het groot aantal leden.

,,In de coronacrisis zijn er meer dan 10.000 bij gekomen waardoor we meer dan 58.000 leden kregen’’, zegt woordvoerder Albert Jan Scheper. ,,We waren er van uitgegaan dat het aantal weer zou dalen na de crisis maar niks daarvan. Nog steeds hebben we die 58.000. Het aantal stijgt zelfs nog licht. Veel van die leden willen vast ook vissen, zeker nu het weer mooier wordt. Daarom houden we rekening met die drukte.’’

Roofvissen

Die zal, zo verwacht Scheper, met ingang van dit weekeinde al toenemen. ,,Vanaf zaterdag mag namelijk weer op roofvissen worden gevist, in de afgelopen maanden was dat verboden vanwege de paaitijd. Snoekvissers bijvoorbeeld kunnen nu weer in actie komen.’’

Sportvisserij Groningen Drenthe heeft de visrechten op de meeste wateren in de beide provincies. Haar leden, die een vispas hebben, mogen daar dus hun hengel uitwerpen. Ze doen dat alleen of op afstand van elkaar en dat was vermoedelijk ook de reden van de extreme ledengroei in de coronacrisis: vissen was een veilige bezigheid.

Waterschappen

,,We gaan ervan uit dat al die nieuwelingen het zo leuk vinden dat ze lid blijven, iets waar we natuurlijk blij mee zijn’’, aldus Scheper. ,,Het geeft ook meer financiële draagkracht, we krijgen immers meer contributie. Maar dat er meer vissers langs het water staan, kan ook tot gevolg hebben dat we wel eens botsen met waterschappen. Die zetten meer in op natuurlijke oevers waardoor er minder plek is voor vissers.’’

Met dat voor ogen sloot Sportvisserij al enkele convenanten met waterschappen. ,,Convenanten die stellen dat langs waterwegen enkele plekken worden vrijgehouden voor vissers en dat de betreffende visclub die dan onderhoudt. Voor de Westerwoldse Aa in Bad Nieuweschans hebben we bijvoorbeeld zo’n convenant, onlangs hebben we er ook een voor de visclub in Veenhuizen ondertekend.’’