Te druk in onze wijk. Slapers in bergingen, verwarde personen, misverstanden tussen culturen en korte lontjes. 'Nog meer erbij en het slaat om'

Nederland wordt steeds voller, de woningen steeds schaarser. In de sociale woningbouwwijken bestaat de angst voor verdringing door statushouders, woningcorporaties maken zich vooral zorgen over de instroom van nog meer ‘kwetsbare doelgroepen’. ,,Het is de mix van alles. De rek is eruit.”

Met Lefier door de Korrewegwijk in kader van tekort aan huisvesting.

Met Lefier door de Korrewegwijk in kader van tekort aan huisvesting. Foto: Corné Sparidaens

Songal Sezer vergelijkt haar wijk soms met een kist appels. De goeie haal je eruit, de beurse blijven achter.