Het zoveelste incident bij Vindicat. Wat kun je doen, de horecavergunning intrekken?

De mishandeling in december vond plaats in het gebouw van Vindicat aan de Grote Markt.

De Groninger studentenvereniging Vindicat atque Polit ligt wederom onder vuur. De roep om hardere maatregelen klinkt steeds luider. Welke opties zijn er eigenlijk?

Waarom bestaat Vindicat eigenlijk nog? Die vraag klinkt vandaag veelvuldig, nadat Dagblad van het Noorden onthulde dat bij Vindicat opnieuw een ernstige mishandeling heeft plaatsgevonden. Het incident is bovendien verzwegen door de club. Opdoeken die handel, roept menigeen op Twitter.

Kan dat eigenlijk?

Nou, nee, dat kan zomaar niet. Tenminste, de burgemeester, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool mogen dat niet. Er zijn vier situaties waarin Vindicat wordt ontbonden, melden de statuten van de vereniging. Eén: Als de Corpsvergadering (de algemene ledenvergadering, het orgaan met het hoogste gezag binnen de club) daartoe besluit. Twee: Als de vereniging failliet gaat. Drie: Als een rechter dat bepaalt. Vier: Als er geen leden meer zijn.

Kunnen de universiteit en de hogeschool dan niets doen?

Jawel. De RUG en de Hanze accrediteren studentenverenigingen. Met zo’n accreditatie mag een vereniging meedoen aan het academische leven, zoals aanwezig zijn bij officiële plechtigheden. Vanwege eerdere incidenten kreeg Vindicat dit studiejaar slechts een accreditatie voor één jaar. Vindicat moet veranderen, zeiden de RUG en de Hanze in juli 2017 . Gebeurt dat niet, dan krijgt de vereniging voor volgend studiejaar geen accreditatie meer.

Nu Vindicat verzuimde om een mishandeling van afgelopen december, nota bene in het socitëitsgebouw aan de Grote Markt, komt de accreditatie in gevaar. De universiteit is ‘not amused’ dat Vindicat de mishandeling heeft verzwegen. „We willen zo snel mogelijk alle informatie hebben van Vindicat en dit niet lezen via de krant”, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker. Volgens Bakker zal het intrekken van de accreditatie Vindicat zeker pijn doen. Of de leden daar zelf net zo over denken, is de vraag.

En het opschorten van de bestuursbeurzen?

Dat kan ook. Bestuursleden van studentenverenigingen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 444,20 euro per maand. De RUG en de Hanze schortten de bestuursbeurzen voor Vindicat eerder al tijdelijk op . Met de nieuwe mishandeling en het stilhouden daarvan lijkt het uitgesloten dat Vindicat nog geld zal krijgen, al geven de twee onderwijsinstellingen aan het feitenonderzoek van Vindicat af te willen wachten voor ze een oordeel geven. Door het intrekken van de beurzen loopt Vindicat 33.315 euro per studiejaar mis.

Of dat pijn zal doen? Vindicat is een rijke studentenvereniging. Uit documentatie van de Stichting Oud Leden Vindicat en Magna Pete blijkt dat al wordt gesproken om de bestuursbeurzen te laten betalen door oud-leden van de vereniging. Oud-voorzitter Remco Kouwenhoven van de vereniging voor oud-leden bevestigt dat dat een optie is, maar het is volgens hem nog niet zo ver. „Dat doen we pas als de nood aan de man is.”

De horecavergunning dan, kan burgemeester Peter den Oudsten die niet intrekken?

Ja, dat kan hij. De gereedschapskist van Den Oudsten staat dat toe. „De burgemeester heeft een aantal manieren om op te treden”, zegt bestuursadviseur Nico Beets van de gemeente. „Het gaat dan vooral om zaken waar de openbare orde en veiligheid in het geding zijn.” Of het zover zal komen, is nog onduidelijk. „Het is momenteel koffiedik kijken”, benadrukt Beets. „Burgemeester Den Oudsten wil nu eerst een feitenrelaas van Vindicat zelf. We twijfelen niet aan het verhaal in de krant maar we willen van Vindicat zelf horen wat er is gebeurd. Daarna trekken we conclusies.”

En het clubhuis sluiten? Bij motorbendes gebeurt dat soms. Kan dat ook bij Vindicat?

Het zou kunnen, bevestigt Beets. Hij noemt het wel ‘een heel ultieme maatregel’. „Een sluitstuk, zeg maar. Zo ver zijn we nog lang niet.”

En die rector die de mishandeling niet heeft gemeld, kan hij worden weggestuurd?

De RUG is verbolgen over de uitleg van rector Marc Mohr, die aangaf niet te weten dat hij de mishandeling kenbaar had moeten maken. „In de gedragscode staat duidelijk dat incidenten moeten worden gemeld”, zegt woordvoerder Bakker. „En ook Vindicat heeft zijn handtekening onder die gedragscode gezet. Dan kan het niet onbekend zijn.” Dat Mohr tegen DvhN heeft verklaard dat hij afgelopen maand de mishandeling wel ‘tussen neus en lippen door’ heeft gemeld bij rector magnificus Elmer Sterken van de RUG doet daar niets aan af. „Sterken ontkent dat”, zegt Bakker.

De rector van Vindicat wegsturen kan de RUG echter niet, net als de Hanze en burgemeester Den Oudsten dat niet kunnen. Mohr kan alleen worden afgezet door de leden van Vindicat. Bestuursleden zijn verantwoording verschuldigd aan de Corpsvergadering, oftewel de algemene ledenvergadering van Vindicat. ‘Elke Senator kan door de Corpsvergadering ten allen tijde van zijn functie worden geschorst of ontheven’, meldt artikel 51.2 van de statuten van Vindicat.

Nieuws

Meest gelezen

menu