Hierom zetten mensen in het aardbevingsgebied van Groningen hun huis te koop. Bevingen zijn niet de belangrijkste reden, zegt dit onderzoeksbureau

Waarom zetten mensen in het aardbevingsgebied hun huis te koop? En waar verhuizen ze vervolgens naartoe? Het Amsterdamse onderzoeksbureau Atlas Research deed onderzoek en concludeert: ruim 300 mensen verhuisden (deels) vanwege bevingen.

In het gebied zie je de gestutte huizen die, net als hun bewoners, in de wacht staan.

In het gebied zie je de gestutte huizen die, net als hun bewoners, in de wacht staan. Foto: Davide Degano

Basis voor het onderzoek is een database met informatie over en interviews met 6421 personen die hun woning in het aardbevingsgebied verkocht hebben én een aanvraag hebben gedaan voor compensatie van waardeverlies.

Belangrijkste redenen

Groter of kleiner willen wonen, leeftijd en gezondheid, en het huis doorgeven aan (klein)kinderen zijn de belangrijkste redenen voor deze mensen om hun huis te verkopen. ,,Deze redenen beslaan opgeteld meer dan de helft van de genoemde motieven die voor dit onderzoek geanalyseerd zijn”, aldus Atlas Research.

Andere redenen die veel voorkwamen in het onderzoek zijn (in volgorde van meest naar minst genoemd): werk, nieuwe relatie en/of scheiding, terug willen naar roots en/of familie, aardbevingen en overlijden van de partner.

Aardbevingsrisico

Aardbevingen en het toekomstige aardbevingsrisico zijn volgens het onderzoek voor ‘ruim 5 procent van de ondervraagden’, oftewel ruim 300 mensen, deel van de overweging om hun huis te willen verkopen. Daarbij plaatst het bedrijf een kanttekening. Het daadwerkelijke effect kan onderschat worden, omdat in het onderzoek alleen gekeken werd naar verkochte woningen. Oftewel: mensen die weg willen en hun woning niet verkocht krijgen, zijn niet meegeteld.

,,Daarvoor zijn in andere onderzoeken echter geen aanwijzingen gevonden”, aldus het onderzoeksbureau. Er kan ook sprake zijn van een onderschatting, omdat aardbevingen ‘mogelijk een indirecte rol spelen’ in de overwegingen van de verkoper om de woning te koop te zetten.

Waarheen

Ongeveer de helft van de ondervraagde verkopers is vervolgens verhuisd binnen de eigen woonplaats of gemeente. Ongeveer 30 procent van hen verlaat volgens het onderzoek het risicogebied. ,,De ontwikkeling van dit aandeel ligt in lijn met de ontwikkeling van het aandeel dat krimpregio’s verlaat en er is geen sprake van een trendbreuk vanaf 2012.”

Het aandeel dat het risicogebied verlaat, is onder verkopers die aardbevingen als reden voor verkoop opgeven substantieel groter: ruim 70 procent. Zij vestigen zich vaak in de stad Groningen of elders in Noord-Nederland. Dit laatste betekent ook dat ongeveer 30 procent van hen na verkoop van hun woning juist in het aardbevingsgebied blijft wonen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu