Historische fundering flinke kluif bij sanering stationsgebied Groningen

De sanering van het stationsgebied in Groningen loopt vertraging op door de vondst van oude funderingen.

,,We hebben een flinke kluif aan de oude funderingen die we in de bodem tegenkomen’’, zegt woordvoerder Aldert Baas van Prorail. Op het terrein aan de zuidzijde van het Hoofdstation kwam onder meer de fundering van de tractieloods tevoorschijn, waar ooit locomotieven in stonden.

Kolenpark

Ook funderingen van het toenmalige ‘kolenpark’ (de voorraadloods voor kolen voor de stoomlocomotieven), de twee draaicirkels waar locomotieven bij het station keerden en de ook voor de stoomtreinen benodigde watertoren liggen in de weg. ,,Alle kabels, leidingen en andere restanten die we in de bodem vinden en de nieuwbouw in de weg zitten, moeten eruit.’’

Volgens Baas geldt dat ook voor de kade van de stationshaven die ooit voor de aanvoer van kolen en water werd gebruikt. ,,Het gebied is zo oud als het station (1865) zelf. De oudste tekeningen stammen uit 1912. Daar konden we al een hoop op zien, maar we zijn in het werk ook nog veel dingen tegengekomen.’’

Bij de vondst van funderingen kan Prorail die niet meteen weghalen. ,,Dan moeten we eerst inschatten wat de ‘archeologische’ waarde ervan is voor industrieel erfgoed. Daar komen deskundigen bij die de restanten vastleggen. We hebben een vergunning nodig om de fundering op te ruimen. Dat kost meer moeite en tijd, maar het leidt waarschijnlijk niet tot vertraging van de oplevering. We kunnen het waarschijnlijk inpassen in de planning.’’

Nieuw Hoofdstation

Strukton begon dit voorjaar met de ombouw van het terrein, waarop Arriva en NS tot begin juni hun treinen parkeerden en deels onderhielden. Het rangeerterrein werd in juni verplaatst naar het nieuwe emplacement De Vork, naast bedrijventerrein Winschoterdiep. De bodem, vervuild met kolen en (diesel)olie -ook uit omliggende fabrieken- wordt gesaneerd.

Op het voormalige emplacement wordt een deel van het nieuwe Hoofdstation gebouwd. Dat krijgt aan de zuidkant twee nieuwe (kop)perrons voor NS en een busperron. Arriva houdt een deel van de bestaande perrons in gebruik. Alle sporen zijn vanaf 2022 te bereiken vanuit een voetgangerstunnel.

Die krijgt aan de stadskant een ingang bij de historische stationshal - met een (rol)trap - en aan de zuidzijde (de kant van de Rivierenbuurt) vanaf een verdiept plein. Bij de stationsplannen horen ook een bustunnel, een fietstunnel met een nieuwe ondergrondse fietsenstalling en de ombouw van de eerste perrons. Achter het historische station, dat in oude luister wordt hersteld, komt veel meer verblijfsruimte.

Zo ziet het Hoofdstation er in 2023 uit

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu