Hoek Hoornsemeer Groningen mag in een nieuw jasje

De Noordoosthoek van het Hoornsemeer mag vernieuwd, uitgebreid, aantrekkelijker en beter toegankelijk voor de recreant worden gemaakt.

De nieuwe noordoothoek van het Hoornsemeer.

De nieuwe noordoothoek van het Hoornsemeer.

De Raad van State heeft de bezwaren van een aantal omwonenden op één punt na van tafel geveegd. De aanvragen voor de vergunningen om te mogen bouwen gaan volgende week de deur uit. Projectleider Jan Legters hoopt zo snel mogelijk met de aanleg van de nieuwe Noordoosthoek te beginnen.

Winkelpaden en parkeerplaatsen

Het punt waarop de Raad van State met de bewoners meegaat betreft een groenstrook achter een aantal woningen aan de J.M. den Uylstraat. Het huidige bestemmingsplan staat op deze groenstrook wandelpaden en parkeerplaatsen toe. De Raad van State is van oordeel dat deze mogelijkheid vanwege de privacy van de bewoners in het bestemmingsplan gecorrigeerd moet worden.

Jan Legters noemt het punt ondergeschikt. ,,De gemeente krijgt twintig weken de tijd deze wijziging door te voeren en aan de Raad van State kenbaar te maken. Dat staat de procedure die wij nu gaan beginnen niet in de weg. We hopen zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de uitbreiding van de waterpartijen, de aanleg van steigers voor pleziervaartuigen die het horecapaviljoen achter het Hampshire Hotel bezoeken.’’

Bezwaar

De omwonden die niet in het gelijk zijn gesteld houden wel de mogelijkheid om tegen de te verlenen bouwvergunningen in bezwaar te gaan. ,,Doen ze het niet, dan kunnen we begin volgend jaar van start gaan. Gaan ze wel procederen, dan moeten we wachten tot medio volgend jaar. De kans van slagen is gering, omdat er nu een duidelijke uitspraak van de Raad van State ligt.’’

In de negen pagina’s tellende uitspraak blijkt dat de Raad van State het directe belang van de protesterende bewoners niet erkent. De afstand van hun woningen tot de uitbreiding van het meer en horecafunctie van het hotel is groot genoeg en veroorzaakt in de ogen van de rechters geen overlast.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu