Hoeveel antibiotica krijgen onze koeien en varkens?

ANP

Veehouders moeten stoppen met het toedienen van antibiotica aan gezonde dieren, adviseert de Wereldgezondheidsorganisate (WHO). Gebeurt dit niet, dat neemt de kans op resistente bacteriën toe. Hoe zit dat eigenlijk bij ons?

Krijgt gezond Nederlands vee ook antibiotica?

Niet meer. Sinds 2012 mag een antibioticum in de veehouderij niet meer preventief worden voorgeschreven, maar alleen aan dieren die echt ziek zijn.

Voor Nederland is de oproep van de WHO dan ook niet echt van toepassing, zegt directeur Hetty van Beers van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). ,,Toch zijn wij blij met het advies, omdat in veel andere landen gezond vee nog wel antibiotica krijgt. En het probleem van resistente bacteriën gaat over de grenzen heen, dat betreft ons allemaal.’’

En zieke dieren in Nederland, krijgen die steeds meer medicatie?

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij neemt al jaren af, blijkt uit onderzoek van de SDa naar gebruikscijfers. ,,De maatregel om gezonde dieren niets te geven draagt hier aan bij’’, zegt Van Beers.

Toch gaat de daling nog niet zo snel als de bedoeling is. De overheid wilde dat het antibioticagebruik voor dieren in 2015 70 procent lager was dan in 2009. Die doestelling werd niet gehaald; de reductie is nu zo’n 64 procent.

Kan het niet sneller omlaag?

Bij sommige dieren daalt het moeizamer dan bij andere. Bij pluimvee (vleeskuikens) nam het antibioticagebruik de afgelopen jaren met 72 procent af, maar bij varkens was dat 58 procent en in de kalverhouderij maar 38 procent.

Ook bij de melkkoeien was de daling lager dan gehoopt (48 procent). Maar melkvee krijgt al relatief weinig antibiotica. Een gemiddelde Nederlandse koe kreeg in 2009 5,8 dagen per jaar een antibioticum. Dat is nu nog maar 3 dagen per jaar.

Bij Nederlandse varkens en kalveren ligt het gebruik veel hoger. In 2016 kreeg een gemiddeld varken nog altijd 8,8 dagen per jaar antibiotica, een vleeskalf zelfs 21 dagen.

Hebben we die veel hier, varkens en kalveren?

Niet echt. Volgens CBS-cijfers zitten de meeste varken- en kalverhouderijen in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel.

Wat is bij deze dieren de oplossing?

Er blijkt een verschil te zitten tussen veeartsen: de ene schrijft meer antibiotica voor dan de ander. ,,Er loopt nu een onderzoek waarin wordt gekeken naar de verschillen tussen artsen die veel of juist weinig voorschrijven’’ zegt Van Beers.

,,Dat moet leiden tot verbeterpunten voor de laatste groep.’’ De resultaten van de studie onder dierenartsen worden in de loop van 2018 bekend. In december verschijnt onderzoek naar de verschillen tussen veel en weinig gebruikende boerenbedrijven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu