Hoeveel asielzoekers vangt het COA op in jouw buurt? Dit zijn alle opvangplaatsen in Drenthe, Groningen en de rest van het land

Vangt het Noorden écht meer asielzoekers op dan de rest van het land?

Februari 2015: De eerste asielzoekers komen aan bij de Grittenborgh in Hoogeveen.

Februari 2015: De eerste asielzoekers komen aan bij de Grittenborgh in Hoogeveen. Foto: Gerrit Boer

Noordelijke bestuurders dragen dat beeld graag uit, maar het klopt slechts ten dele. Dagblad van het Noorden dook in de cijfers en ontdekte dat Groningen, Friesland en Drenthe de afgelopen tien jaar in absolute zin niet per se meer asielzoekers opvingen dan de meeste andere provincies.

Drenthe en Friesland zijn middenmoters