Hoeveel compensatie krijg ik? En nog 6 vragen over huizen met waardedaling in het gasgebied

Na veel discussie toch een compensatie voor waardedaling van woningen in het gasgebied. De zeven meest gestelde vragen op een rij.

Het recht op compensatie voor waardedaling of verminderde waardestijging is niet afhankelijk van de vraag of iemand schade heeft geleden en of hij die heeft gemeld, dan wel vergoed gekregen.

Het recht op compensatie voor waardedaling of verminderde waardestijging is niet afhankelijk van de vraag of iemand schade heeft geleden en of hij die heeft gemeld, dan wel vergoed gekregen. Foto: Archief ANP

Hoe kan ik uitrekenen hoeveel compensatie ik krijg?

Uiteindelijk krijgt iemand de meeste zekerheid na het indienen van een aanvraag. De berekening is geen kwestie van een percentage optellen bij de woningwaarde. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in oprichting snapt goed dat mensen alsnog graag willen weten waar ze ongeveer aan toe zijn. Het werkt aan meer toelichting. Dat willen ze goed voorbereiden, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Waarom is er geen waardedaling in mijn postcodegebied?

Uit onderzoek naar de verkoopprijzen van 45.000 verkochte woningen in en buiten Groningen blijkt dat in een bepaald gebied in Groningen sprake is van waardedaling of verminderde waardestijging. En dat die is veroorzaakt door bevingen als gevolg van gaswinning. Dat gebied is zekerheidshalve ruim afgebakend, zodat mensen op de grens daarvan niet tekort worden gedaan. Als een woning buiten dat gebied valt, dan hebben de bevingen geen negatieve impact op de waarde van die woning gehad. Anders gezegd, potentiële kopers hebben het risico op schade en bevingen niet zo groot geacht, dat het de verkoopprijs heeft beïnvloed.

Wanneer kun je compensatie aanvragen?

Vanaf 1 september start de regeling voor woningeigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Twee maanden later volgen meer gemeenten. Omdat de groep mensen die in aanmerking komt zo groot is, wil het IMG meer ervaring opdoen met de ICT-systemen en de handmatige checks. Om de kans op vertragingen tijdens de behandeling zo klein mogelijk te maken. Bij het wachten loopt de vergoeding voor wettelijke rente wel op.

Wat als je al compensatie van de NAM hebt gehad?

Woningeigenaren die in het verleden een vaststellingsovereenkomst met de NAM hebben gesloten voor compensatie van waardeverschil, kunnen niet ook bij het IMG nog compensatie aanvragen. De nieuwe eigenaren in die gevallen wel, mits er na de aankoop sprake is geweest van verminderde waardeontwikkeling of waardedaling. Dat wordt voor hen uitgerekend.

Hoe wordt het nu berekend?

Het IMG wil nu niet proberen de methode volledig uit te diepen. Daarvoor is het te complex. Anders dan voorheen is het nu in ieder geval niet meer nodig de woning verkocht te hebben. Het IMG heeft besloten dat compensatie ook mogelijk moet zijn als de woning nog in bezit is. Reden ook waarom de groep mensen zo groot is die in aanmerking komt. Er wordt dan gerekend met de WOZ-waarde. Voor verkochte woningen wordt de verkoopprijs gebruikt. Met die waarde en het percentage waardedaling wordt berekend wat de waarde van de woning had moeten zijn als er geen bevingen waren geweest. Het verschil tussen de huidige waarde en wat de waarde had moeten zijn, wordt gecompenseerd.

Komt de compensatie naast vergoeding van schade zoals scheuren in muren?

Ja. Het recht op compensatie voor waardedaling of verminderde waardestijging is niet afhankelijk van de vraag of iemand schade heeft geleden en of hij die heeft gemeld, dan wel vergoed gekregen. Mensen kunnen voor beide soorten schade los van elkaar een vergoeding aanvragen.

Wat wordt nu precies bedoeld met waardedaling?

Het gaat om het waardeverschil dat is opgetreden doordat de woning is gelegen in een gebied waar aardbevingen voorkomen. Hierbij wordt gekeken naar wat de woning nu waard is en wat die woning waard zou zijn geweest als er geen aardbevingen waren geweest. Dat verschil is dan de waardedaling die een gevolg is van de aardbevingen. Dit wordt berekend op basis van de waardeontwikkeling tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019, dan wel het moment waarop de woning in die periode is verkocht. Vergeleken met de situatie na de beving van Huizinge in augustus 2012 zijn de meeste woningen weliswaar in waarde gestegen, maar minder hard dan mogelijk was zonder invloed van bevingen door gaswinning.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu