Gemeente Het Hogeland ziet af van bezuinigingen op regelingen voor minima

Wethouder Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland Foto archief DvhN

Het college van B en W van Het Hogeland ziet na kritiek van de gemeenteraad af van voorgestelde kortingen op regelingen voor minima. Dat beloofde wethouder Eltjo Dijkhuis woensdagavond.

Het Hogeland stevent door tegenvallers af op een jaarlijks tekort van dik 6 miljoen euro. Het college wil bezuinigen op de eigen organisatie, de ozb-belasting verhogen met 7,5 procent en eveneens beknibbelen op regelingen voor minima. B en W hebben drie scenario’s opgesteld en vroegen de gemeenteraad daar woensdag advies over. De plannen worden later concreet uitgewerkt bij de begroting.

Volgens financieel wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) is het niet zo dat maatregelen alleen de ‘zwakkeren’ raken, zoals sommige fracties menen. ,,Het grootste deel van de voorstellen is intern gericht. Als we nu niet ingrijpen zijn we niet op weg naar een goede bestemming, maar naar artikel 12.’’

Hoewel de meeste partijen de noodzaak van bezuinigen onderschrijven, is er weerstand tegen ingrepen bij de bijzondere bijstand en het participatiefonds voor minima. Ook zijn er vragen over de haalbaarheid van het beteugelen van de oplopende kosten voor de jeugdzorg.

Alternatieven

De raad vroeg het college opnieuw te kijken naar de maatregelen die mensen met een bescheiden inkomen raken. Dijkhuis beloofde ‘’in de geest van die opmerkingen’ aan het werk te gaan en de bezuinigingen op de minima te laten varen.

Amendementen van PvdA en ChristenUnie werden daarvoor overbodig. De PvdA wil dat er veel grondiger naar regelingen voor minima wordt gekeken. ,,Er zou misschien best iets van die regelingen af kunnen. Maar dan op basis van inhoudelijke keuzes. Dat gebeurt nu niet, het is een kwestie van centen maken. Zo zou je niet met minima om willen gaan. Laat het college daar nu eens goed onderzoek naar doen’’, aldus Jan Willem Nanninga (PvdA)

De meeste fracties zijn voor bezuinigingen op het gemeentelijke vastgoed. Ze willen dat er snel panden worden verkocht, zodat er extra geld binnenkomt en de onderhoudskosten voor de gemeente afnemen.

Uitmelken van vastgoed

Wethouder Harmannus Blok (CU) waarschuwde voor te hooggespannen verwachtingen van het ‘uitmelken van vastgoed’. ,,We verkopen niet aan de eerste de beste. En verkoop levert alleen incidenteel geld op.’’

En ook Dijkhuis verwacht weinig van het slijten van gebouwen. ,,Het verkopen van vastgoed is onzeker. Dat kun je niet als dekking meenemen.’’

Volgens Gemeentebelangen en het CDA moet Blok echter vlot een tandje bijzetten. De partijen kwamen met een motie waarin het college wordt gevraagd een lijst op te stellen van op korte termijn te verkopen panden. ,,Het gaat nu veel te traag’’, vindt Roelf Torringa van Gemeentebelangen. Blok beloofde werk te maken van de verkoop van onroerend goed.

Kwetsbaar erfgoed

Veel partijen zien wel iets in het voorstel van Gemeentebelangen om een professionele Erfgoedcommissie in te stellen, die zich bezig moet houden met kwetsbaar erfgoed in de gemeente. Diezelfde partij pleit voor een onderzoek naar de hoeveelheid megastallen die Het Hogeland wenselijk acht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu